Ένα wearable κινητικής σταθεροποίησης, μια εφαρμογή 3D design σε VR και