Η SAP ανακοίνωσε πρόσφατα τις νέες και αναβαθμισμένες εφαρμογές του SAP® SuccessFactors® HCM Suite, ώστε να διευκολύνει τα στελέχη του HR ανά τον κόσμο να συμμορφωθούν με τους νέους κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία δεδομένων (GDPR) αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου, ενώ σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες προηγμένες δυνατότητες προστασίας προσωπικών δεδομένων που παρέχει το SAP SuccessFactors, οι πελάτες της SAP θα έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται με μεγαλύτερη ευκολία τα προσωπικά δεδομένα.

«Δεσμευόμαστε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να τηρήσουν τους κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και να διαφυλάξουν το απόρρητο, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων τους στην σύγχρονη εποχή , η οποία διέπεται από πλήθος κανονισμών», δήλωσε ο Πρόεδρος SAP SuccessFactors, Greg Tomb. «Έχουμε ανταποκριθεί αποτελεσματικά σε προηγούμενους κανονισμούς, ενισχύοντας τις λειτουργίες των κέντρων δεδομένων σε χώρες όπως η Ρωσία και η Βραζιλία. Τώρα, με το GDPR στον ορίζοντα, υποστηρίζουμε τις προσπάθειες των πελατών  μας για συμμόρφωση με τον κανονισμό, παρέχοντάς τους εργαλεία που όχι μόνο θα τους βοηθήσουν να είναι καθ’ όλα νόμιμοι , αποφεύγοντας έτσι τις απώλειες για την επιχείρησή τους και την επιβολή προστίμων , αλλά και βελτιώνοντας τον τρόπο διακυβέρνησης/διοίκησης της εταιρείας τους. Το πιο σημαντικό είναι πως βοηθάμε τους οργανισμούς να δημιουργήσουν προστιθέμενη αξία για τις επιχειρήσεις τους, κερδίζοντας και διατηρώντας την εμπιστοσύνη τόσο των εργαζομένων τους , όσο και των υποψηφίων υπαλλήλων τους».

Με την ενίσχυση των υφιστάμενων εφαρμογών και την προσθήκη νέων δυνατοτήτων, οι λύσεις που προσφέρει το SAP SuccessFactors είναι σε θέση να υποστηρίξουν τις ενέργειες των πελατών  μας για ορθό χειρισμό και προστασία των ευαίσθητων δεδομένων των εργαζομένων, των υποψηφίων και των πελατών τους. Οι νέες αναβαθμίσεις περιλαμβάνουν μια πληθώρα λειτουργιών που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, είτε ο ενδιαφερόμενος παραμένει στην εταιρεία, είτε όχι:

  • Consent management (Διαχείριση Συναίνεσης) – Ορισμένοι νόμοι περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, συμπ