Η Printec, σε συνεργασία με 3 από τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες περιλαμβανομένων των Τράπεζα Πειραιώς και Eurobank, έχει εγκαταστήσει και υλοποιήσει με επιτυχία λύση ψηφιακών υπογραφών (eSignature), καλύπτοντας την πλειοψηφία του ελληνικού τραπεζικού χώρου, μεταμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο συναλλάσσονται οι πελάτες με την τράπεζά τους.

Με την υλοποίηση της ψηφιακής υπογραφής οι συναλλαγές γίνονται πολύ πιο απλές και γρήγορες, εφόσον ο πελάτης χρειάζεται να υπογράψει μόνο μία φορά. Μόλις υπογράψει, το σύστημα δημιουργεί τα αντίτυπα που είναι απαραίτητα και τα στέλνει άμεσα και στα δύο μέρη σε ηλεκτρονική μορφή.

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μείωση του χρόνου ανά συναλλαγή, άρα και καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών, ενώ η λύση αυτή διευκολύνει και τα δύο μέρη καθιστώντας δυνατή την ηλεκτρονική αποστολή και αποθήκευση των εγγράφων. Ταυτόχρονα το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της κάθε διαδικασίας μειώνεται σημαντικά εφόσον ελαχιστοποιεί την ανάγκη για εκτύπωση, μεταφορά και αποθήκευση τυπωμένων εγγράφων. Τέλος, η ασφάλεια των συναλλαγών μεγιστοποιείται μέσω της άμεσης και ακριβούς ταυτοποίησης του υπογράφοντος με δυνατότητα χρήσης ακόμη και βιομετρικών στοιχείων (πίεση και κλίση της γραφίδας, ταχύτητα γραφής, κ.α.).

Η λύση αποτελείται από ταμπλέτες με οθόνη και γραφίδα για την εισαγωγή της υπογραφής, και από μία πλατφόρμα που πιστοποιεί την υπογραφή και διαχειρίζεται τα αρχεία με την υπογραφή και τα βιομετρικά στοιχεία (όπου εφαρμόζεται). Η πλατφόρμα που έχει εγκατασταθεί στις προαναφερθείσες τράπεζες είναι της Namirial, εταιρίας με διεθνή παρουσία και υλοποίηση eSignature και συναφών λύσεων σε περισσότερους από 1.000.000 πελάτες.