Τα ηγετικά στελέχη των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο επιζητούν την ικανοποίηση δύο στόχων: να διατηρήσουν την ομαλή επιχειρηματική τους λειτουργία, αποτρέποντας τις διαταραχές της ασφάλειας και της παραγωγικότητας, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τις απίστευτες δυνατότητες νέων καινοτομιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η μηχανική μάθηση και η εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα – VR / AR. Η Dell εισάγει νέες λύσεις σε όλο το εμπορικό της χαρτοφυλάκιο ηλεκτρονικών υπολογιστών, με σκοπό να βοηθήσει τις επιχειρήσεις όλων των μεγεθών να επιτύχουν αυτή την κρίσιμη ισορροπία.

Η νέα, ενημερωμένη εμπορική σειρά των υπολογιστών της Dell, όχι μόνο αποτελείται από τους πιο ασφαλείς και διαχειρίσιμους υπολογιστές στον κόσμο για εταιρική χρήση, αλλά και χαρακτηρίζει την πρόοδο στον έξυπνο σχεδιασμό, την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες ενός παγκόσμιου και ποικίλου ανθρώπινου δυναμικού.

“Για πολλούς από τους πελάτες μας, η δουλειά δεν είναι πλέον ένα μέρος όπου πηγαίνουν – είναι μια δραστηριότητα”, δήλωσε ο Jay Parker, president, Client Product Group, Dell. “Και οι έξυπνες επιχειρήσεις που επιθυμούν να προσελκύσουν και να διατηρήσουν τα καλύτερα ταλέντα, έχουν αγκαλιάσει τις εξελισσόμενες ανάγκες και τις προσδοκίες των εργαζομένων τους. Τα τμήματα πληροφορικής συνεργάζονται με την Dell για να δημιουργήσουν μια τεχνολογική στρατηγική που δίνει στους εργαζόμενους τη δύναμη και την ευελιξία να ολοκληρώνουν τις εργασίες τους, όποτε και όπου αρμόζει καλύτερα στον τρόπο ζωής τους, διατηρώντας παράλληλα τα δεδομένα ασφαλή και το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας σε χαμηλό επίπεδο”.

Εξασφάλιση του σύγχρονου ανθρώπινου δυναμικού: Η Dell προστατεύει τα δεδομένα σε κατάσταση ηρεμίας και σε κίνηση

Η σύγχρονη εποχή της ασφάλειας ορίζεται από την ανάγκη διασφάλισης των δεδομένων. Και η Dell παρέχει καινοτόμες λύσεις ασφάλειας που εξασφαλίζουν δεδομένα όχι μόνο σε ηρεμία αλλά και σε πτήση και οπουδήποτε μεταβαίνει ο χρήστης, ξεκινώντας με μια αξιόπιστη συσκευή. Η πλήρης σειρά εμπορικών προσωπικών υπολογιστών της Dell μοιράζεται την ίδια πρωτοποριακή ασφάλεια hardware και βέλτιστες πρακτικές που περιλαμβάνουν ένα ισχυρό πρόγραμμα διασφάλισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, που βασίζεται σε καθιερωμένες βέλτιστες πρακτικές, οι οποίες καλύπτουν κάθε εξάρτημα, από την αρχική σύλληψη της σχεδίασης μέχρι τη συναρμολόγηση έως την παράδοση στον πελάτη. Επιπλέον, η Dell εδραιώνει την ηγετική της θέση στην ασφάλεια των δεδομένων και των τελικών σημείων πρόσβασης, μέσω νέων βελτιώσεων στα Dell Data Guardian και Dell Encryption.

Το Data Guardian της Dell περιλαμβάνει τώρα πρόσθετη υποστήριξη για τις υφιστάμενες δομές ταξινόμησης δεδομένων ενός οργανισμού, οι οποίες παρέχουν επιβολή και έλεγχο πέρα από το δίκτυο μιας εταιρείας. Προστατεύει επίσης πολλούς τύπους αρχείων, συμπεριλαμβανομένων εσωτερικών, ιδιόκτητων εφαρμογών, πέραν των τυπικών εφαρμογών γραφείου και των τύπων αρχείων που χρησιμοποιούνται συχνά, όπως τα αρχεία σε μορφή PDF. Οι οργανισμοί μπορούν επίσης να διαφυλάξουν τα πιο κρίσιμα αρχεία τους, ορίζοντας δικαιώματα πρόσβασης εντός ή εκτός των οικοσυστημάτων πληροφορικής, προσθέτοντας υδατογραφήματα στην οθόνη για ένα πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας και επιτρέποντας ελέγχους που επεκτείνονται στη χρήση και το διαμοιρασμό αρχείων.

Πολλοί οργανισμοί συντηρούν ετερογενή περιβάλλοντα πληροφορικής που αποτελούνται από πολλά brands, λειτουργικά συστήματα και γενιές υπολογιστών. Για να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα είναι ασφαλή σε αυτά τα μικτά περιβάλλοντα, η κρυπτογράφηση της Dell (Dell Encryption) αποτελεί μια ευέλικτη λύση στις βάσεις δεδομένων, λύση η οποία είναι πλέον διαθέσιμη είτε σε κρυπτογράφηση αρχείων ή πλήρους δίσκου – ή και στις δύο, για μια λύση διπλής κρυπτογράφησης. Η κρυπτογράφηση Dell περιλαμβάνει επίσης βελτιωμένη υποστήριξη για το Πρόγραμμα Commercial Solutions for Classified (CSfC) της υπηρεσίας NSA των ΗΠΑ, το οποίο επιβάλλει την ανάγκη για δύο επίπεδα κρυπτογράφησης για την αντιμετώπιση των αναδυόμενων απειλών που δημιουργεί η κβαντική πληροφορική, η οποία μπορεί θεωρητικά να παρακάμψει την παραδοσιακή κρυπτογράφηση AES 256. Η Dell Encryption Personal