Ο κλάδος των colocation υπηρεσιών αναπτύσσεται δυναμικά καθώς το Internet of Things, η Τεχνητή Νοημοσύνη και το cloud computing συνεχίζουν να αυξάνουν την ανάγκη επεξεργασίας δεδομένων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, πως κατά τη διάρκεια του 2017 πραγματοποιήθηκαν οι περισσότερες συγχωνεύσεις και εξαγορές που έχουν γίνει ποτέ στον κλάδο, καταγράφοντας δραστηριότητα ύψους 20 δισ. δολαρίων. Ωστόσο, σήμερα η βιομηχανία παραμένει ιδιαίτερα κατακερματισμένη καθώς δραστηριοποιούνται περισσότεροι από 1.000 πάροχοι με τα στελέχη των εταιρειών που παρέχουν colocation υπηρεσίες να αναζητούν επενδυτικά κεφάλαια. Η κατανόηση το πώς οι επενδυτές αξιολογούν μια πρόταση είναι ύψιστης σημασίας για την προσέλκυση και επίτευξη των σωστών επενδυτικών συμφωνιών και αυτό θα είναι και το θέμα του πρώτου webcast με τίτλο “Attracting Investorsπου θα πραγματοποιήσει η οργάνωση Digital International Colocation Club (ICC) με ομιλητή τον Steve Wallage της συμβουλευτικής εταιρείας BroadGroup Consulting και σε συνεργασία με την Schneider Electric.

Οι πάροχοι υπηρεσιών colocation πρέπει να εξελιχθούν προκειμένου να προσελκύσουν τον σωστό τύπο επενδυτή για να μεγιστοποιήσουν την ανάπτυξή τους