Η PALLADIAN διοργανώνει το «2ND LAW FORUM ON DATA PROTECTION & PRIVACY», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018, στο ξενοδοχείο N.J.V. Athens Plaza, υπό την αιγίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), του Ελληνογερμανικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ) και του (ISC)² Hellenic Chapter.

Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, μέσα από συγκεκριμένα case studies εταιρειών, ο τρόπος εφαρμογής του νέου κανονισμού για τα προσωπικά δεδομένα και τα βήματα συμμόρφωσης. Ακόμη θα αναδειχθεί πόσο ουσιαστικό είναι το προφίλ και ο καθορισμός αρμοδιοτήτων του DPO στην επιτυχή προσαρμογή των επιχειρήσεων και οργανισμών στο νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Υπενθυμίζεται, ότι ο νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις, οι κυβερνητικές υπηρεσίες και οι οργανισμοί, συλλέγουν ή αναλύουν ατομικές πληροφορίες πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο δημοσιογράφος κ. Αντώνης Παπαγιαννίδης θα έχει το συντονισμό του συνεδρίου.

επιβεβαιωμενοι ομιλητές:

Παναγιώτης Αναστασάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Priority

Ιωάννης Αψούρης, Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου, Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.

Iωάννα Βο