Η PALLADIAN διοργανώνει το «2ND LAW FORUM ON DATA PROTECTION & PRIVACY», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018, στο ξενοδοχείο N.J.V. Athens Plaza, υπό την αιγίδα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), του Ελληνογερμανικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, του Συνδέσμου Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ελλάδος (ΣΕΚΑΣΕ) και του (ISC)² Hellenic Chapter.

Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, μέσα από συγκεκριμένα case studies εταιρειών, ο τρόπος εφαρμογής του νέου κανονισμού για τα προσωπικά δεδομένα και τα βήματα συμμόρφωσης. Ακόμη θα αναδειχθεί πόσο ουσιαστικό είναι το προφίλ και ο καθορισμός αρμοδιοτήτων του DPO στην επιτυχή προσαρμογή των επιχειρήσεων και οργανισμών στο νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Υπενθυμίζεται, ότι ο νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις, οι κυβερνητικές υπηρεσίες και οι οργανισμοί, συλλέγουν ή αναλύουν ατομικές πληροφορίες πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο δημοσιογράφος κ. Αντώνης Παπαγιαννίδης θα έχει το συντονισμό του συνεδρίου.

επιβεβαιωμενοι ομιλητές:

Παναγιώτης Αναστασάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Priority

Ιωάννης Αψούρης, Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Ομίλου, Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.

Iωάννα Βουρβούλια, Senior Associate, Πλατής-Αναστασιάδης Δικηγορική εταιρεία συνεργαζόμενη με την ΕΥ

Αντιγόνη Δημοπούλου, Νομική Σύμβουλος, Παπαστράτος ΑΒΕΣ, θυγατρική της Philip Morris International

Παναγιώτης Δρακόπουλος, Senior Partner, Drakopoulos Law Firm

Σταύρος Καραγκιούλογλου, Dipl.-Ing, Διευθύνων Σύμβουλος UnitedTelecom A.E.

Ευάγγελος Kατσίκης, Partner, Katsikis – Kalamatianou & Co Law Firm

Γιώργος Κουτίνας, Εμπειρογνώμων Ασφαλίσεων, Κουτίνας Α.Ε.

Θεόδωρος Κωνσταντακόπουλος, Δικηγόρος, M.L.E., LL.M., cert. DPO Executive Senior Associate, Ballas, Pelecanos & Associates L.P.C.

Ειρήνη Λεϊμονή, Δρ. Βιολογίας Υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας & Προστασίας Δεδομένων, Affidea

Θέμης Νταμαρέλος, Manager, KPMG Σύμβουλοι

Κώστας Παπαδάτος, Πρόεδρος (ISC)2 Hellenic Chapter 

Ειρηνικός Πλατής, Εταίρος, Πλατής-Αναστασιάδης και Συνεργάτες Δικηγορική εταιρεία συνεργαζόμενη με την ΕΥ

Σωτήρης Συρμακέζης, Credicom S.A.

Ευάγγελος Τσεκρέκος, Πρόεδρος Δ.Σ. – Σύνδεσμος Επαγγελματιών Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΣΕΚΑΣΕ), Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης – Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η θεματολογία θα βασιστεί στους εξής τομείς:

  • ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Το προφίλ του DPO

  • ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Αρμοδιότητες του DPO

  • ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: Best Practices Εφαρμογής σε Επιχειρήσεις