Σύμφωνα με την πρόσφατη γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Σανιδά, τα blogs και τα εξωτερικά στοιχεία των κλήσεων από κινητά τηλέφωνα δεν προστατεύονται από το απόρρητο των επιστολών και της ελεύθερης ανταπόκρισης και επικοινωνίας.


Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Σανιδάς

Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Σανιδάς

Ουσιαστικά δεν απαιτείται πλέον η άδεια της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των επικοινωνιών προκειμένουν να μπορούν οι ανακριτικές ή άλλες αρχές να εντοπίσουν τα ίχνη μίας έκνομης πράξης, η οποία έχει τελεστεί μέσω Διαδικτύου, όπως είναι για παράδειγμα η συκοφαντική δυσφήμιση μέσα από ένα blog.


Αναφορικά με τα στοιχεία των κλήσεων από κινητά τηλέφωνα, αυτά μπορούν να δίδονται από τους παρόχους στις Αρχές με ένα απλό τους αίτημα, χωρίς την παρέμβαση στη διαδικασία της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών.


Σημειώνεται τέλος, ότι η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Τηλεπικοινωνιών δεν δικαιούται να ελέγξει το εάν η απόφαση των δικαστικών αρχών για άρση του απορρήτου είναι σύννομη ή όχι, καθώς αυτό θεωρείται, σύμφωνα με τον κ. Σανιδά ως “υπέρβαση της δικαιοδοσίας της”.