Καθώς οι απειλές για τον εξοπλισμό αυτοματισμού αλλάζουν και εξελίσσονται συνεχώς, αλλάζει και η έννοια της προστασίας των βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Για την αντιμετώπιση αυτού του πεδίου των προκλήσεων, η Siemens και η Διεθνής Εταιρεία Αυτοματισμού (ISA) εισήλθαν σε μια παγκόσμια σύμπραξη για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις ανάγκες της βιομηχανικής ασφάλειας και των διεθνών προτύπων.

Οι δυο εταίροι θα μοιραστούν την τεχνογνωσία στον τομέα της προστασίας των περιβαλλόντων αυτοματισμού, με βάση το πρότυπο IEC 62443 και τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, με τη μορφή εκδηλώσεων, webinars και περαιτέρω εκπαιδευτικού υλικού. Μαζί, η ISA και η Siemens σκοπεύουν να ευαισθητοποιήσουν και να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές για τη βιομηχανική ασφάλεια με τους ιδιοκτήτες- χειριστές του βιομηχανικού εξοπλισμού.

«Η Κυβερνοασφάλεια πρέπει να αντιμετωπιστεί από τις βιομηχανικές εταιρείες, καθώς οι πρόσφατες παγκόσμιες επιθέσεις ransomware έχουν αποδείξει τις πιθανές επιπτώσεις, τις τελευταίες εβδομάδες. Οι πελάτες μας πρέπει να διαχειριστούν επαρκώς τον σχετικό κίνδυνο στον κυβερνοχώρο που οφείλεται στις ευπάθειες της τεχνολογίας της πληροφορικής σε συνδυασμό με την αυξημένη συνδεσιμότητα στην ψηφιακή μας εποχή», λέει ο Henning Rudolf, Παγκόσμιος Επικεφαλής της Siemens Plant Security Services.

Το Ινστιτούτο Συμμόρφωσης για την Ασφάλεια της ISA (ISCI, www.isasecure.org) εφαρμόζει ένα από τα πρώτα τυποποιημένα συστήματα αξιολόγησης για τα IEC 62443 IACS προτύπων κυβερνοασφάλ