Η εταιρεία Jumbo Trading LTD που εδρεύει στην Κύπρο, επέλεξε την εφαρμογή Human Capital Management (HCM) της SingularLogic, η οποία περιλαμβάνει τις εφαρμογές Μισθοδοσίας και Ωρομέτρησης.

Το έργο θα υλοποιηθεί από την ομάδα των εξειδικευμένων σε θέματα μισθοδοσίας συμβούλων της SingularLogic, σε συνεργασ