Στο τέλος του 1ου εξαμήνου του 2017, τα νοικοκυριά με Nova 3Play/συνδυαστικές υπηρεσίες της Forthnet, ανήλθαν στα 296,2 χιλιάδες.

Το μερίδιο των συνδρομητών Nova 3Play, σε σχέση με το σύνολο της συνδρομητικής βάσης της Forthnet διαμορφώθηκε στο 42,3%.

06M 2017

06M 2016

Δ

Νοικοκυριά με Nova 3Play/συνδυαστικές υπηρεσίες

296.150

328.461

-9,8%

Ποσοστό νοικοκυριών με Nova 3Play/συνδυαστικές υπηρεσίες

42,3%

44,1%

-1,8π.μ.

Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες

Κατά το 1ο εξάμηνο του 2017 οι ενεργοί συνδρομητές LLU μειώθηκαν στους 557,1 χιλιάδες.

06M 2017

06M 2016

Δ

Συνδρομητές Broadband1

572.306

612.815

-6,6%

Ενεργοί συνδρομητές LLU

557.106

596.743

-6,6%

Ποσοστό LLU

97,0%

97,4%

-0,4π.μ.

Συνολικό μερίδιο αγοράς LLU

26,5%

29%

-2,5%

Υπηρεσίες Συνδρομητικής Τηλεόρασης

Στο τέλος του 1ου εξαμήνου του 2017, η συνδρομητική βάση Pay TV έκλεισε στους 423,3 χιλιάδες συνδρομητές.

06M 2017

06M 2016

Δ

Συνδρομητές PayTV Ελλάδα

423.279

460.252

-8,0%

Οικονομικά Αποτελέσματα

Τα ενοποιημένα ομαλοποιημένα συνολικά έσοδα για το 1ο εξάμηνο του 2017, ανήλθαν στα €149,5 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2016, εξαιτίας της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών και της συντηρητικής προσέγγισης στην εμπορική μας πολιτική. Το έσοδο από διαφήμιση βελτιωμένο κατά 18,1% ως αποτέλεσμα του διαρκώς αναβαθμιζόμενου περιεχομένου του τηλεοπτικού προγράμματος της Nova. Αντίστοιχα, αυξημένα παρουσιάζονται και τα έσοδα από τους Εταιρικούς πελάτες κατά 7,0%.

Ανάλυση εσόδων (€ ‘000)

06M 2017

06M 2016

Δ

Λιανική

110.583

128.880

-14,2%

Λιανική –Telco

59.083

66.849

-11,6%

Λιανική – PayTV

51.500

62.031

-17,0%

Εταιρικοί πελάτες

28.227

26.372

7,0%

Εταιρικοί πελάτες (Ομαλοποιημένα)2

28.408

26.590

6,8%

Εταιρικοί πελάτες –Telco

18.940

17.180

10,2%

Εταιρικοί πελάτες –Telco

(Ομαλοποιημένα)2

19.121

<