Η Veritas Technologies LLC, ηγέτης στη διαχείριση δεδομένων σε περιβάλλοντα multicloud, ανακοίνωσε νέες λύσεις που παρέχουν στους οργανισμούς υποδειγματική εποπτεία δεδομένων σε περιβάλλοντα cloud, στα κρίσιμα δεδομένα των διαδικασιών migration, καθώς και σε snapshotbased εφαρμογές προστασίας δεδομένων, βελτιστοποιημένες για περιβάλλοντα multicloud. Οι νέες αυτές τεχνολογικές λύσεις βασίζονται σε πρόσφατες συνεργασίες της Veritas με δημοφιλείς παρόχους υπηρεσιών cloud όπως η Google, η IBM και η Microsoft.

Σήμερα, οι οργανισμοί που αναζητούν ταχεία υιοθέτηση λύσεων σε περιβάλλοντα multicloud, αντιμετωπίζουν σύνθετες προκλήσεις όπως η ελλιπής εποπτεία δεδομένων και οι πολύπλοκες διαδικασίες migration, οι οποίες συχνά οδηγούν σε εξαρτήσεις από συγκεκριμένους προμηθευτές cloud, ενώ επικρατεί και η λανθασμένη αντίληψη ότι τα δεδομένα σε cloud δεν χρειάζονται προστασία. Επιπλέον, όσο ο βαθμός εξάρτησης των οργανισμών από την ψηφιακή πληροφορία αυξάνεται, με τη διασπορά δεδομένων σε πολλαπλά clouds, η διακυβέρνησή τους καθίσταται όλο και πιο περίπλοκη.

Νέες λύσεις για τη διαχείριση των Multi Cloud δεδομένων

Οι νέες προτάσεις της Veritas αποτελούν μέρος των τεχνολογιών νέας γενιάς της εταιρείας, που στοχεύουν στη δημιουργία επιτυχημένων στρατηγικών multicloud για επιχειρήσεις και οργανισμούς.

  • Οπτικοποίηση cloud-based δεδομένων με το VeritasTM Information Map και τον νέο S3 Connector: Ο Information Map S3 Connector, ο πρώτος από μια σειρά cloud connectors, παρέχει στους πελάτες εικόνα σε πραγματικό χρόνο καθώς και διαδραστική θέαση μη δομημένων δεδομένων που τηρούνται σε πλατφόρμες cloud με αρχιτεκτονική S3. Η εποπτεία αποτελεί το κρίσιμο πρώτο βήμα για λήψη αποφάσεων σχετικών με τη διατήρηση, το migration και τη διαγραφή δεδομένων. Επίσης, συμβάλλει και στη διασφάλιση συμμόρφωσης με τους διεθνείς κανονισμούς τήρησης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ε.Ε., ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ τον ερχόμενο Μάιο.

Από τα ευρήματα του Veritas 2017 GDPR Report