Η Profile Software, διεθνής εταιρεία ανάπτυξης χρηματοοικονομικού λογισμικού, ανακοινώνει σήμερα την επιτυχημένη υλοποίηση έργου στη Ditto Bank, εταιρεία του ομίλου Banque Travelex S.A., με έδρα το Παρίσι της Γαλλίας.

Η Ditto Bank, είναι μία διαφοροποιημένη ψηφιακή τράπεζα, που χρησιμοποιώντας ήδη το FMS.next, για διαχείριση των τραπεζικών της εργασιών ενσωματώνει τώρα επιτυχώς και Treasury λειτουργικότητες μέσω της λύσης AcumenNet της Login SA, εταιρείας του ομίλου Profile, σχηματίζοντας έτσι μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα.

Ηγούμενη μιας κοινοπραξίας εταιρειών, η Profile διαχειρίζεται αποτελεσματικά όλες τις λειτουργίες τραπεζικής, treasury, CRM καθώς και πληρωμών, της νεοϊδρυθείσας Γαλλικής ψηφιακής τράπεζας. Η Ditto Bank με την υποστήριξη της Banque Travelex SA, υπόκειται στον έλεγχο της ρυθμιστικής αρχής της Γαλλίας Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (APCR). Έχοντας απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους χρήστες να συμπεριληφθούν στη λίστα αναμονής, η τράπεζα στο αρχικό στάδιο λειτουργίας της συμπεριλαμβάνει πελάτες αποκλειστικά με Γαλλική διεύθυνση διαμονής, φιλοδοξεί όμως να γίνει η πρώτη παγκόσμια τράπεζα διεθνώς, που θα καλύπτει τις απαιτήσεις των τακτικών ταξιδιωτών, έχοντας ως στόχο την επέκταση σε 15 χώρες.

Το AcumenNet καλύπτει πλήρως όλο το εύρος των FrontMiddle λειτουργιών του Treasury τμήματος της τράπεζας καθώς και τις λειτουργίες για Διαχείριση Κινδύνου. Το AcumenNet διαθέτει αρθρωτό σχεδιασμό και μοντέρνα τεχνολογία ώστε να επιτρέπει την εύκολη επεκτασιμότητα όσο διευρύνονται και αναπτύσσονται οι εργασίες της τράπεζας. Το AcumenNet αποτελεί μία παραμετροποιήσιμη λύση, εύκολη στην υλοποίηση και τη χρήση, ενώ η ενσωμάτωση με την κύρια τραπεζική λύση FMS.next της Profile Software προσφέρει πλήρη STP δυνατότητα εργασιών.

Το AcumenNet διαχειρίζεται τις λειτουργίες Treasury της Ditto Bank, καθώς και τη θέση αγοράς συναλλάγματος (forex), τη ρευστότητα και τον κίνδυνο σε όλο το εύρος παρακολούθησης των αγορών. Η πλατφόρμα επιτρέπει ενημέρωση τιμών, θέσεων και ορίων (limits) σε πραγματικό χρόνο. Λειτουργίες όπως Front-end blotters παρουσιάζουν τις εργασίες του κάθε χρήστη. Επιπλέον, Solvers και Calculators αντιστάθμισης κινδύνου συμπληρώνουν προηγμένες μεθοδολογίες τιμολόγησης. Οι διαπραγματευτές (dealers) έχουν τη δυνατότητα να παραμετροποιήσουν τις οθόνες παρακολούθησης τους.

Επίσης, μέσω της εφαρμογής, το τμήμα Treasury της Ditto Bank επεξεργάζεται crossportfolio αναλύσεις, όπως P&L, hedging, sensitivity και διάρκεια. Επιπλέον, απολαμβάνει υψηλό επίπεδο αυτοματοποίησης στις καθημερινές του εργασίες. Τα supervision blotters επιτρέπουν στο Treasury να κατευθύνει