Η εταιρία Profile Systems & Software AE (Profile Software), διεθνής εταιρεία ανάπτυξης χρηματοοικονομικού λογισμικού, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Login SA (Login), εξειδικευμένη εταιρεία ανάπτυξης treasury λογισμικού, από την 100% θυγατρική της Profile Systems & Software AE (CYPRUS) Limited.

Η εξαγορά αφορά στο 100% της Login και θα γίνει σε δύο στάδια, στις 6 Ιουλίου 2017 όπου εξαγοράστηκε το 78,23% των μετοχών και το 2018, οι υπόλοιπες μετοχές της εταιρίας.

 H Login SA (www.loginsa.com) ιδρύθηκε το 1988, έχει έδρα στο Παρίσι, και με αιχμή το webbased προϊόν AcumenNet, ειδικεύεται στην ανάπτυξη χρηματοοικονομικού λογισμικού frontoffice, trading, risk management και middle office που απευθύνεται σε διαχειριστές διαθεσίμων Τραπεζών (Bank Treasury Departments), για μία πολύ ευρεία γκάμα χρηματοοικονομικών προϊόντων που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Securities, Commodities, Forex operations, χρηματιστηριακά και εξωχρηματιστηριακά (OTC) παράγωγα προϊόντα (Derivatives) και προϊόντα Κεφαλαιαγοράς, ενώ περιλαμβάνει και λειτουργίες backoffice.

 Η εταιρία έχει μακροχρόνιους ενεργούς πελάτες σε 16 χώρες της Ευρώπης, της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής, της Ασίας και της Αμερικής. Σημειώνεται ότι το προϊόν AcumenNet έχει ήδη προσφερθεί και υλοποιηθεί μαζί με το τραπεζικό προϊόν FMS.next της Profile Software σε πελάτες, με ιδιαίτερη επιτυχία.

 Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Profile Software κ. Χαράλαμπος Στασινόπουλος δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι με την εξαγορά της Login από τον Όμιλό μας, πιστεύοντας ότι θα εμπλουτίσει το εύρος των προσφερόμενων λύσεων μας, σε τεχνογνωσία, νέες λειτουργίες, καθώς και πρόσβαση σε νέες αγορές και νέους πελάτες. Η εξαγορά αυτή σηματοδοτεί με εμφατικό τρόπο τη στρατηγική δέσμευση του Ομίλου μας για εξωστρέφεια, ενισχύοντας τη θέση μας στα πιο ενεργά χρηματοοικονομικά κέντρα διεθνώς.»

Η Profile Software παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής στο χρηματοοικονομι