Σε μία ενδιαφέρουσα εκδήλωση που έγινε στις 4 Ιουλίου στα πλαίσια του ετήσιου Roadshow, η Ericsson παρουσίασε την παγκόσμια έκθεσή της για την δυνητική επιχειρηματική αγορά της τεχνολογίας 5G καθώς και πως η Ελλάδα θα επωφεληθεί από αυτήν.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, εκτιμάται ότι το 2026 τα δυνητικά έσοδα των παικτών της αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας στην Ελλάδα θα ανέλθουν στα 10,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Από αυτό το ποσό, τα 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια θα αφορούν έσοδα που δημιουργούνται από τεχνολογίες 5G.

Ο τομέας Ενέργειας/Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας, ο τομέας Κατασκευής Προϊόντων και ο τομέας Δημόσιας Ασφάλειας (με τη συγκεκριμένη σειρά προτεραιότητας) θα έχουν τη μεγαλύτερη συμβολή σε αυτήν την επιχειρηματική ευκαιρία, καθώς αναμένεται να πραγματοποιήσουν σημαντικές επενδύσεις στην ψηφιοποίησή τους και μεγάλο τμήμα αυτών των επενδύσεων θα αφορά το 5G.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις σημαντικότερες τεχνολογικές εξελίξεις και τις τάσεις της αγοράς ΤΠΕ και να δουν από κοντά παραδείγματα περιπτώσεων χρήσης από διάφορους κλάδους. Πολλά από τα demos που παρουσιάστηκαν, είχαν να κάνουν με το νέο ψηφιακό περιβάλλον που διαμορφώνεται από την σύγκλιση του 5G, του Cloud και του Διαδικτύου των Αντικειμένων – IoT.

Η παγκόσμια επιχειρηματική ευκαιρία της τεχνολογίας 5G

Η αξιοποίηση της τεχνολογίας 5G για την ψηφιοποίηση βιομηχανικών κλάδων παγκοσμίως, εκτιμάται ότι μεταφράζεται σε 1,2 τρισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για το έτος 2026.

Η έκθεση Η επιχειρηματική ευκαιρία της τεχνολογίας 5G: Η ψηφιοποίηση της βιομηχανίας και οι ανεκμετάλλευτες ευκαιρίες για τους παρόχους, αναλύει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες της τεχνολογίας 5G που προέρχονται από την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας, εστιάζοντας σε οκτώ βασικούς κλάδους παγκοσμίως: κατασκευή προϊόντων, δημόσια ασφάλεια, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, υγεία, αυτοκινητοβιομηχανία, δημόσιες μεταφορές, ψυχαγωγία και μέσα επικοινωνίας, καθώς και ενέργεια και υπηρεσίες κοινής ωφελείας.

Έχουμε εντοπίσει μια τεράστια ευκαιρία για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους οι οποίοι θα ασχοληθούν με την ψηφιοποίηση της βιομηχανίας και προβλέπουμε ότι τα δυνητικά έσοδα το 2026 παγκοσμίως θα ανέρχονται στα 582 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση των εσόδων τους κατά 34%.

Η έκθεση δείχνει ότι οι τομείς της κατασκευής προϊόντων και των οργανισμών ενέργειας και κοινής ωφελείας αντιπροσωπεύουν τη μεγαλύτερη ευκαιρία εσόδων τα οποία δημιουργούνται ή βελτιώνονται χάρη στο 5G. Για την κατάκτηση αυτής της δυνητικής αγοράς απαιτούνται επενδύσεις στην τεχνολογία 5G, αλλά παράλληλα απαιτείται και επιχειρηματική ανάπτυξη, μοντέλα εισόδου στην αγορά και οργανωτικές προσαρμογές. Για την εκμετάλλευση της ισχύος της τεχνολογίας 5G, οι πάροχοι πρέπει να επανεξετάσουν το ρόλο τους, την αξία που παρέχουν και τα επιχειρηματικά μοντέλα που χρησιμοποιούν.

Οι συνεργασίες αποτελούν το κλειδί της ανάπτυξης των νέων περιπτώσεων χρήσης και των επιχειρηματικών μοντέλων του 5G. Σήμερα, 33 πάροχοι διεθνώς εμπιστεύονται την Ericsson ως συνεργάτη για τη χάραξη της μελλοντικής τους πορείας στον κλάδο του 5G. Επιπλέον, η Ericsson έχει υπογράψει συμφωνίες συνεργασίας στο 5G με 20 επιχειρηματικούς εταίρους και 45 πανεπιστήμια και ερευνητικά/τεχνολογικά ινστιτούτα.