Η intrasoft International, παγκόσμια εταιρεία στον τομέα της Πληροφορικής, στηρίζοντας έμπρακτα την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, φέρνει τον Κυκλαδικό Πολιτισμό στους μαθητές των νησιών του Αιγαίου.

Σε συνεργασία με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και την Ομάδα Αιγαίου, η Intrasoft βρέθηκε από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Αστυπάλαια και χορήγησε την πρώτη μουσειοσκευή στα σχολεία του νησιού. Οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για τη λειτουργία και τις δυνατότητες αξιοποίησης της Μουσειοσκευής και με την πολύτιμη βοήθεια των μουσειοπαιδαγωγών, έφεραν πιο κοντά τα παιδιά στον κόσμο του μουσείου κάνοντας ακόμα πιο βαθύ το αποτύπωμα της βιωματικής εμπειρίας, μέσω της διάδρασης και του παιχνιδιού.

Κάθε Μουσειοσκευή περιέχει αντίγραφα αρχαιολογικών αντικειμένων, εκπαιδευτικό υλικό και εικαστικά παιχνίδια. Οι Μουσειοσκευές του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, ειδικά διαμορφωμένες βαλίτσες, σχεδιάστηκαν για να φέρουν πιο κοντά τον κόσμο του Μουσείου σε παιδιά και εκπαιδευτικούς και απευθύνονται σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού. Κάθε χρόνο περισσότερα από 150 σχολεία από όλη την Ελλάδα δανείζονται και χρησιμοποιούν τις Μουσειοσκευές, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε 15.000 περίπου μαθητές να γνωρίσουν τον πολιτισμό που αναπτύχθηκε στις Κυκλάδες την 3η χιλιετία π.Χ. Η δωρεά της Intrasoft δίνει τη δυνατότητα στο δημοτικό σχολείο της Αστυπάλαιας να αποκτήσει τη δική του Μουσειοσκευή.

Η χορηγία της Intrasoft International εντάσσεται στο ευρύ σύνολο δραστηριοτήτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) της Εταιρείας για το 2017 και υπογραμμίζει τη δέσμευση της Intrasoft στην συνεχή και έμπρακτη