Η AOC μέσω της σειράς AGON προσπαθεί να φέρει προϊόντα υψηλής ποιότητας στην αγορά του gaming και ως ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές οθονών, προωθεί δυναμικά το υπεύθυνο και υγιές gaming.

Σύμφωνα με το στόχο αυτό, η AOC δημιούργησε έναν πλήρη οδηγό σχετικά με τα κοινωνικά και γνωστικά οφέλη που προκύπτουν από το gaming. Εκτός από τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία που προσφέρει, το gaming βελτιώνει την οπτική επεξεργασία πληροφοριών, τη λήψη αποφάσεων και την ομαδικότητα.

Γνωστικές ικανότητες

Τα περισσότερα παιχνίδια διεγείρουν τη μνήμη, την έκταση της προσοχής και τη λογική σκέψηi. Ακόμα και για λίγες ώρες την εβδομάδα, το gaming μπορεί να κάνει τη διαφορά, ανεξάρτητα από την ηλικία. Τα παιχνίδια στρατηγικής σε πραγματικό χρόνο (RealTimeStrategyRTS) μπορούν για παράδειγμα, να ενισχύσουν αυτές τις ικανότητες καθώς ο παίκτης πρέπει μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα να αναλύσει την κατάσταση που επικρατεί, να προγραμματίσει μια επίθεση/ή άμυνα, να θυμηθεί τις ενέργειες των αντιπάλων του και να αντιδράσει αναλόγως. Τα αποτελέσματα βελτίωσης στην προσοχή και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων θα φανούν σίγουρα στο σχολείο, στο γραφείο ή στην καθημερινή ζωή.

Λήψη αποφάσεων

Τα videogames μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση των δεξιοτήτων λήψης αποφάσεωνii iii. Ενώ μερικά games απαιτούν αποφάσεις σε κλάσματα του δευτερολέπτου που επηρεάζουν το παιχνίδι, σε κάποια άλλα αποφάσεις που πάρθηκαν νωρίτερα μπορεί να αλλάξουν την πορεία ολόκληρου του παιχνιδιού. Στα παιχνίδια ρόλου (RolePlaying GamesRPGs), ακόμα και οι αρχικές αποφάσεις για τα χαρακτηριστικά ενός χαρακτήρα και οι μεταγενέστερες αλληλεπιδράσεις με τον κόσμο, θα έχουν σοβαρές συνέπειες στην ηθική και την ευημερία του χαρακτήρα που έχει δημιουργήσει ο gamer. Ορισμένα TurnBasedStrategy games, απαιτούν επίσης από τους παίκτες να αναλύσουν και να αντιδράσουν σε μια πληθώρα παραμέτρων για να κερδίσουν με επιτυχία το παιχνίδι.

Επεξεργασία οπτικής πληροφορίας