Παρόλο το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, η εταιρία Forthnet κατάφερε να διατηρήσει μία συντηρητική εμπορική πολιτική, βελτιώνοντας περαιτέρω το κοστολογικό μοντέλο της.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Αυξημένο κατά 8,6% το προσαρμοσμένο EBITDA, παρά την κάμψη των συνολικών (ομαλοποιημένων) εσόδων που διαμορφώθηκαν στα 325 εκ. ευρώ

  • Καλύφθηκε η έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου εκπληρώνοντας τη βασική προϋπόθεση για την αναχρηματοδότηση του τραπεζικού δανεισμού

  • Πτώση της συνδρομητικής βάσης λόγω συντηρητικής εμπορικής πολιτικής, επιβολής φόρου 10% στη συνδρομητική τηλεόραση και απόδοσης της Superleague

  • Βελτιωμένο το έσοδο από διαφήμιση κατά 11,4%

  • Η Forthnet αναδείχθηκε πάροχος καθολικής υπηρεσίας για τις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας μετά από σχετική δημοπρασία της ΕΕΤΤ

12M 2016

12M 2015

Δ

Συνολικές συνδρομές

1.021.143

1.135.332

-10,1%

Μοναδικά νοικοκυριά

719.591

789.010

-8,8%

Συνδυαστικές υπηρεσίες/3play

301.552

346.322

-12,9%

Συνδρομητές Broadband

581.739

640.689

-9,2%

Συνδρομητές PayTV στην Ελλάδα

439.404

494.643

-11,2%

(.000€)

12M 2016

12M 2015

Δ

Συνολικά έσοδα

324.710

352.049

-7,8%

Συνολικά έσοδα (ομαλοποιημένα)

325.115

352.488

-7,8%

Δημοσιευμένα EBITDA

54.836

48.225

13,7%

Προσαρμοσμένα EBITDA

54.836

50.475

8,6%

Σύμφωνα με το Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Πάνο Παπαδόπουλο:

«Η συνεχιζόμενη ύφεση της Ελληνικής Οικονομίας επηρέασε αρνητικά την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και το 2016, ενώ η επιβολή φορολογίας 10% στη συνδρομητική τηλεόραση και η απόδοση της Superleague, επηρέασαν αρνητικά τη συνδρομητική μας βάση. Σε αυτό το δυσμενές μακροοικονομικό περιβάλλον διατηρήσαμε μία συντηρητική εμπορική πολιτική και βελτιώσαμε περαιτέρω το κοστολογικό  μοντέλο της εταιρείας. Ως εκ τούτου πετύχαμε σημαντική βελτίωση του EBITDA, παρά την κάμψη των συνολικών εσόδων. Μετά την επιτυχή έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου και την κάλυψη της βασικής προϋπόθεσης για την αναχρηματοδότηση των δανειακών υποχρεώσεων της εταιρείας, επικεντρωνόμαστε στα επιχειρησιακά μας πλάνα με βασικό άξονα τις καινοτόμες υπηρεσίες που αναβαθμίζουν την εμπειρία των συνδρομητών μας».

Συνδυαστικές Υπηρεσίες/3Play

Στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2016, τα νοικοκυριά με Nova 3Play/συνδυαστικές υπηρεσίες της Forthnet, ανήλθαν στα 301,6 χιλιάδες. Το μερίδιο των συνδρομητών Nova 3Play, σε σχέση με το σύνολο της συνδρομητικής βάσης της Forthnet διαμορφώθηκε στο 41,9%.

12M 2016

12M 2015

Δ

Νοικοκυριά με Nova 3Play/συνδυαστικές υπηρεσίες

301.552

346.322

-12,9%

Ποσοστό νοικοκυριών με Nova 3Play/συνδυαστικές υπηρεσίες

41,91%

43,89%

-1,99π.μ.

Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες

Κατά το δωδεκάμηνο του 2016 οι ενεργοί συνδρομητές LLU μειώθηκαν στους 565,1 χιλιάδες.

12M 2016

12M 2015

Δ

Συνδρομητές Broadband1

581.739

640.689

-9,2%

Ενεργοί συνδρομητές LLU

565.051

620.494

-8,9%

Ποσοστό LLU

97,1%

96,8%

0,28π.μ.

Συνολικό μερίδιο αγοράς LLU

27,1%

30,2%

-3,10π.μ.

Υπηρεσίες Συνδρομητικής Τηλεόρασης

Στο τέλος του 2016, η συνδρομητική βάση Pay TV έκλεισε στους 439,4 χιλιάδες συνδρομητές.

12M 2016

12M 2015

Δ

Συνδρομητές PayTV Ελλάδα

439.404

494.643

-11,2%

Τα ενοποιημένα ομαλοποιημένα συνολικά έσοδα για το δωδεκάμηνο του 2016, ανήλθαν στα €325,1 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το δωδεκάμηνο του 2015, εξαιτίας της μείωσης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών και της συντηρητικής προσέγγισης στην εμπορική μας πολιτική το 2016. Το έσοδο από διαφήμιση βελτιωμένο κατά 11,4% ως αποτέλεσμα του διαρκώς αναβαθμιζόμενου περιεχομένου του τηλεοπτικού προγράμματος της Nova.

Ανάλυση εσόδων (€ ‘000)

12M 2016

12M 2015

Δ

Λιανική

248.422

277.151

-10,4%

Λιανική –Telco

131.003

142.673

-8,2%

Λιανική – PayTV

117.419

134.478