Η Lexis Πληροφορική Α.Ε., ανακοινώνει τη διάθεση των UPS LEXPOWER TIGRA Plus 1 – 10 kVA, στην ελληνική αγορά.

Τα UPS Lexpower είναι τεχνολογίας ON-LINE διπλής μετατροπής, ημιτονικής εξόδου για τη προστασία των ευαίσθητων φορτίων από όλες τις ανωμαλίες του ηλεκτρικού δικτύου. Είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 62040-1, EN 62040-2, EN 62040-3 και διαθέτουν συντελεστή ισχύος εξόδου p.f. 0.9. Στο standard εξοπλισμό τους περιλαμβάνουν ευανάγνωστο LCD Display και πληκτρολόγιο για έλεγχο της κατάστασης λειτουργίας του UPS. Ενσωματώνουν Static Bypass switch, USB θύρα επικοινωνίας και συνοδεύονται από δωρεάν automatic shutdown software για τα περισσότερα λειτουργικά συστήματα (Windows, Linux κτλ).

Τα UPS παρέχουν υψηλής ποιότητας εναλλασσόμενο ρεύμα, κατάλληλο για τις ευαίσθητες ηλεκτρονικές συσκευές. Κατά τη διακοπή του Ηλεκτρικού Δικτύου, η έξοδος του inverter συνεχίζει χωρίς καμία διαταραχή (μηδενικός χρόνος μεταγωγής) να τροφοδοτεί μέσω των μπαταριών τα ευαίσθητα φορτία.

Τα UPS Lexpower διατίθενται στην Ελληνική αγορά, αποκλειστικά από τη LEXIS Πληροφορική.

Γενικά Χαρακτηριστικά:

 • Επιλογή τάσεων 220V/230V/240V.

 • Συντελεστής Ισχύος (P.F 0.9.)
 • Συνολική απόδοση μέχρι 92%, ελαχιστοποιεί τις απώλειες του UPS και το κόστος χρήσης για τον χρήστη.
 • Συντελεστής εισόδου PFC που πλησιάζει την μονάδα, απαλλάσσοντας την παροχή της ΔΕΗ από παραμορφώσεις.
 • Ευρύ φάσμα συχνοτήτων εισόδου
 • Σύστημα ελέγχου κυκλωμάτων ισχύος, μέσω ψηφιακής επεξεργασίας σήματος (DSP) με ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή.
 • Τροφοδοσία διαφορετικών τύπων φορτίων με δυνατότητα υπερφόρτωσης.
 • Δυνατότητα ECO MODE με απόδοση έως και 98%
 • EPO (Απενεργοποίηση έκτακτης ανάγκης)
 • Έξυπνη διαχείριση μπαταριών.
 • Δυνατότητα δικτυακής επικοινωνίας μέσω SNMP κάρτας
 • Τύπος μπαταρίας: VRLA μολύβδου οξέος.