Η Profile Software, εταιρεία ανάπτυξης χρηματοοικονομικού λογισμικού, παρουσιάζει τη νέα έκδοση του FMS.next Alternative Finance, το οποίο προσφέρει επιπλέον δυνατότητες για “Auto-investing”, με σκοπό να διευρύνει τις διαθέσιμες επιλογές στο marketplace lending.

Το FMS.next Alternative Finance, η προηγμένη λύση εναλλακτικής χρηματοδότησης της Profile Software, αξιοποιεί τη βασική λειτουργικότητα του FMS.next, προκειμένου να ανταποκριθεί ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις των Lenders και Borrowers, σε ένα μοναδικό και κεντρικό περιβάλλον εργασίας. Συνδυάζοντας την πλέον των 26 ετών εμπειρία της εταιρείας, η πλατφόρμα προσφέρει μία προηγμένη FinTech προσέγγιση για τις σύγχρονες ανάγκες του κλάδου, καλύπτοντας όλο το εύρος των digital banking, crowdfunding, P2P lending, κ.ά. εργασιών.

Η λειτουργικότητα Auto-investing αυτοματοποιεί τη χρηματοδοτική διαδικασία καθώς, αντιστοιχίζοντας το επενδυτικό προφίλ του επενδυτή με τις υφιστάμενες ευκαιρίες, μειώνεται σημαντικά ο χρόνος που απαιτείται σε σύγκριση με τη χειροκίνητη επιλογή των επενδύσεων στο marketplace. Επιπλέον, η πλατφόρμα εξασφαλίζει ότι η διασπορά κινδύνου και χαρτοφυλακίου πραγματοποιείται με βάση καθορισμένα κριτήρια σε ελεγχόμενο περιβάλλον, στο οποίο ο επενδυτής καθορίζει ποιο είναι το εύρος του κινδύνου που είναι διατεθειμένος να αναλάβει, όπως και τα επενδυτικά του όρια, ενώ προσφέρει διαφάνεια στον επενδυτή καθ’ όλη την επενδυτική διαδικασία.

Η λύση δίνει στους επενδυτές την επιλογή να ορίσουν auto-bidding κανόνες μέσω φίλτρων και λοιπών κριτηρίων. Ακόμη, προσφέρει τη δυνατότητα στους επενδυτές να επιλέξουν διαφορετικούς τύπους δανείων για επένδυση (π.χ. επιχειρηματικά δάνεια, καταναλωτικά, στεγαστικά κ.ά.), να ορίσουν τα όρια κινδύνου και την έκθεση ανά δάνειο, νόμισμα, συνδυάζοντας και άλλα κριτήρια. Με την ενεργοποίηση των συγκεκριμένων κριτηρίων το σύστημα τοποθετεί bids αυτόματα σε ευκαιρίες που ταιριάζουν στο καθορισμένο επενδυτικό προφίλ.

Η προηγμένη νέα λειτουργικότητα, σε συνδυασμό με την υφιστάμενη τεχνολογία που παρέχεται για Marketplace Lending εργασίες, προσφέρει στους επενδυτές ένα ολοκληρωμένο επενδυτικό περιβάλλον για να επιλέξουν οι ίδιοι τις πιθανές επενδύσεις που επιθυμούν, αλλά και να ορίσουν τις παραμέτρους αυτόματης εκτέλεσης μέσα στο σύστημα.

Αξιοποιώντας την τεχνολογική πλατφόρμα του FMS.next όλες οι συναλλαγές παρακολουθούνται πλήρως και ελέγχονται μέσω ενός αξιόπιστου και δυναμικού back office, προσφέροντας την απαιτούμενη πληροφόρηση και reporting στη διοίκηση καθώς και κανονιστική συμμόρφωση.