Είστε μαθητές/τριες Γυμνασίου, Λυκείου, σπουδαστές/στριες, φοιτητές/τριες και σας αρέσει η ενασχόληση με τις νέες τεχνολογίες;

Βρίσκετε ενδιαφέρουσα την ιδέα να συμμετάσχετε στην ανάπτυξη εφαρμογών που θα συμπεριλαμβάνουν όλους τους ανθρώπους και να βρείτε λύσεις για συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι με αναπηρία;

Αν η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα είναι ΝΑΙ, τότε δηλώστε συμμετοχή στο Accessibility Hackathon, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Μαΐου 2017 στο UTech Lab του Ιδρύματος Ευγενίδου. Ας δούμε όμως πιο αναλυτικά περισσότερα στοιχεία για την διοργάνωση:

Τι είναι το Accessibility Hackathon: Πρόκειται για έναν μαραθώνιο ανάπτυξης προσβάσιμων εφαρμογών και εφαρμογών προσβασιμότητας για ανθρώπους με αναπηρία. Αυτό σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες/ουσες θα κληθούν να διαγωνιστούν για να λύσουν προβλήματα προσβασιμότητας, να γνωρίσουν τεχνολογίες προσβασιμότητας, να συνεργαστούν και να διαδράσουν περνώντας ευχάριστα.

Στόχος είναι να σχεδιαστούν πρωτότυπες προσβάσιμες εφαρμογές για το Διαδίκτυο και για τα κινητά τηλέφωνα (Web and mobile applications) και/ή εφαρμογές για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας ανθρώπων με αναπηρία γενικότερα.

Ποιος διοργανώνει το Accessibility Hackathon: Το Εργαστήριο Τεχνολογίας UTech Lab του Ιδρύματος Ευγενίδου, με την υποστήριξη και συνεργασία της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα και τη συνεργασία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), της Google, της Κίνησης Καλλιτεχνών με Αναπηρία, του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (Ε.Ι.Κ.) και του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.).

Πού θα πραγματοποιηθεί:
Στο UTech Lab του Ιδρύματος Ευγενίδου, Λεωφ. Συγγρού 387, 175 64 Π. Φάληρο (είσοδος από Πεντέλης 11).

Πότε: Tο Σάββατο 6 και την Κυριακή 7 Μαΐου 2017 και ώρες 08:30 – 19:30.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν:
Μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου, φοιτητές/τριες, σπουδαστές/στριες με γνώσεις, στις νέες τεχνολογίες, στον προγραμματισμό ή/και σε θέματα αναπηρίας, καθώς και το ενδιαφέρον για ομαδική δουλειά. Οι μέντορες των ομάδων θα αναλάβουν την παροχή τεχνογνωσίας και θα βοηθήσουν με την εμπειρία τους τις ομάδες.

Ποιο είναι το κόστος συμμετοχής: ΚΑΝΕΝΑ. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Πώς δηλώνω συμμετοχή: Η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη και πρέπει να υποβληθεί έως τις 12 Απριλίου 2017. Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες, καθώς και αίτηση συμμετοχής:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsAf87r0eWfSndwQxUMQcyiuxCOE470n-Y5ET9W1jHiaIzvw/viewform

Τι κερδίζουν οι νικητές/τριες του διαγωνισμού:
Οι τρεις πρώτες ομάδες θα κερδίσουν βραβεία, ενδεικτικά: chromebooks, gadgets κ.λπ.. Πάνω όμως απ’ όλα, οι συμμετέχοντες/ χουσες θα μάθουν να συνεργάζονται για την επίλυση ενός προβλήματος, με τρόπο ευχάριστο και ουσιαστικό. Άλλωστε στόχοι της διοργάνωσης είναι:
1. Η εκπαίδευση στις προσβάσιμες τεχνολογίες.
2. Η εκπαίδευση σε θέματα αναπηρίας και προσβασιμότητας.
3. Η ενθάρρυνση και προτροπή ενασχόλησης με τις νέες τεχνολογίες και τον προγραμματισμό.
4. Η καινοτομία χρησιμοποιώντας τις γνώσεις των συμμετεχόντων/ουσών στον τομέα του
προγραμματισμού.
5. Η ενθάρρυνση της ενεργούς και ομαδικής εργασίας.
6. Η καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργικής σκέψης.

Σημειώνεται ότι το Accessibililty Hackathon διεξάγεται στο Ίδρυμα Ευγενίδου, που είναι φιλικό και προσβάσιμο σε Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) και εμποδιζόμενα άτομα, σε Κωφούς/Κωφές και βαρήκοους/ες παρέχοντας την δυνατότητα διερμηνείας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα ή/και Χειλεανάγνωσης, ενώ οι σκύλοι οδηγοί-τυφλών είναι ευπρόσδεκτοι με τους χειριστές/τριές τους. Όλες οι παρουσιάσεις θα είναι προσβάσιμες. Το υλικό που θα διανεμηθεί, θα διατίθεται και σε μεγαλογράμματη γραφή, σε γραφή Braille και σε QR.

Τα βίντεο της εκδήλωσης θα έχουν υποτιτλισμό SDH και ακουστική περιγραφή. Το Ίδρυμα Ευγενίδου διαθέτει χώρους υγιεινής για όλους και όλες. Προβλέπεται χώρος στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων. Είσοδος ανοικτού χώρου στάθμευσης, οδός Ελληνίδων 2-4 (απέναντι από το ξενοδοχείο Metropolitan).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό μπορείτε να αντλήσετε από τον ιστότοπο: http://web.eef.edu.gr/hackathon/index.php