Η Ericsson και η SoftBank Corp., θυγατρική του ομίλου SoftBank Group Corp. προχωρούν στο επόμενο στάδιο μιας δοκιμής 5G την οποία είχαν ξεκινήσει τον Αύγουστο του 2016.

Εκείνο το διάστημα είχε πραγματοποιηθεί μια ολοκληρωμένη δοκιμή 5G, στην οποία περιλαμβάνονταν σταθμοί βάσης και εξοπλισμός χρήστη με ανατροφοδότηση του σήματος ελέγχου με χρήση φάσματος κέντρου ζώνης (mid-band) σε συχνότητα 4,5 GHz, η οποία είναι σήμερα μια από τις μελλοντικές υποψήφιες ζώνες για υπηρεσίες 5G στην Ιαπωνία. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση βασικών δοκιμών 5G σε φάσμα 4,5GHz και 15GHz στο Τόκιο το 2016, οι δύο εταιρείες προχωρούν τώρα σε πιο προηγμένες δοκιμές.