Με σχετικό υπόμνημά του προς τη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ, θέτει τις προϋποθέσεις για την επιτυχημένη εφαρμογή του υπό συζήτηση νομοσχεδίου για τα δίκτυα νέας γενιάς.

Ο κ. Τσαμάζ τοποθετεί στο επίκεντρο την υιοθέτηση των ρυθμίσεων από τις κατά τόπους αρχές, σε συνδυασμό με την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου δευτερογενούς νομοθετικού πλαισίου και την υλοποίηση των απαιτούμενων ψηφιακών υποδομών, με τελικό στόχο το cost reduction.
Ο επικεφαλής του ΟΤΕ τόνισε το ρόλο των τοπικών κοινωνιών και αρχών στην επιτυχή εφαρμογή του νομοσχεδίου και στην ευρύτερη ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς υψηλών ταχυτήτων. Υπογράμμισε πως ο ΟΤΕ, διαθέτει ήδη 34.000 χιλιόμετρα οπτικών ινών στο δίκτυο κορμού και 6.000 χιλιόμετρα στο δίκτυο πρόσβασης. Εντός του 2017 θα τοποθετηθούν επιπλέον 3.000 χιλιόμετρα, ενώ σε αυτά προστίθενται άλλα 11.000 χιλιόμετρα στο πλαίσιο του έργου Rural Broadband. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο Vectoring, το «ενδιάμεσο τεχνολογικό βήμα» όπως το χαρακτήρισε, ως ένα σημαντικό και άμεσο σταθμό προκειμένου να προσφερθεί άμεσα σε ένα μεγάλο μέρος καταναλωτών πρόσβαση στο internet με ταχύτητες που θα ξεπερνούν ακόμα και τα 100Mbps, διατηρώντας ως τελικό στόχο την τεχνολογία Fiber to the Home.
Ο κ. Τσαμάζ υπογράμμισε, μεταξύ άλλων:
«Μέχρι σήμερα πολλά από αυτά που προβλέπει το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου είχαν ήδη θεσμοθετηθεί, στην πράξη όμως δεν έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πρόβλεψη στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της Διαδικασίας Χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΚΥΑ 725/23/2012) ότι εντός 30 ημερών από την υποβολή της αίτησης ενός παρόχου, ο αρμόδιος φορέας θα έπρεπε να εκδίδει σχετική απόφαση, αλλιώς θεωρείται ότι αυτοδίκαια χορηγείται το σχετικό δικαίωμα. Στην πράξη όμως, για τον ΟΤΕ η έκδοση μίας άδειας για την εγκατάσταση δικτύων οπτικών ινών νέας γενιάς μπορεί να πάρει έως και 8 μήνες. Άλλο παράδειγμα είναι το Ψηφιακό Μητρώο, το οποίο έχει ήδη υλοποιηθεί από το αρμόδιο υπουργείο με τη συμβολή όλων των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Ωστόσο, το Ψηφιακό Μητρώο περιλαμβάνει σήμερα μόνο υποδομές των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δεν περιλαμβάνει τις υποδομές άλλων παρόχων υποδομών, π.χ. ενέργειας, ύδρευσης κλπ, τις οποίες σύμφωνα με την σχετική ευρωπαϊκή οδηγία θα έπρεπε να περιλαμβάνει.
Άλλωστε, οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι καταθέτουν ήδη τα σχέδια των δικτύων τους καθώς έχουν την υποχρέωση να παρέχουν συνεγκατάσταση στις υποδομές τους μέσω του Κανονισμού Συνεγκατάστασης της ΕΕΤΤ.
»
Στην ίδια επιτροπή κατέθεσαν τις απόψεις τους και ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Δημήτρης Τσαμάκης, όπως και ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), Γιώργος Στεφανόπουλος.