Δημόσια Διαβούλευση διεξάγει η ΕΕΤΤ, η οποία θα διαρκέσει από τις 18 Ιουνίου 2009 μέχρι και τις 20 Ιουλίου 2009, με αντικείμενο την τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης των ελληνικών Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με την κατάληξη .gr .

 


EETTΣτόχος της ΕΕΤΤ είναι η βελτίωση του τρόπου καταχώρησης ονομάτων χώρου και της λειτουργίας των καταχωρητών. Οι σημαντικότερες αλλαγές, στις οποίες σκοπεύει να προβεί η ΕΕΤΤ με τη τροποποίηση του Κανονισμού, είναι, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες:
– Δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές να ζητήσουν από την ΕΕΤΤ κατόπιν διεξαγωγής ακροάσεως ή από τα δικαστήρια όχι μόνον τη διαγραφή αλλά την μεταβίβαση ονόματος χώρου.
– Επιταχύνεται κα απλοποιείται η διαδικασία αλλαγής καταχωρητή.
– Τροποποιούνται μερικώς οι λόγοι απόρριψης και διαγραφής ονομάτων χώρου.
– Θεσπίζεται αυστηρότερο ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας των καταχωρητών προκειμένου να διασφαλιστεί καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών καταχώρησης ονομάτων χώρου προς τον καταναλωτή.


Το κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης θα είναι διαθέσιμο από:
-Τον δικτυακό τόπο της EETT, www.eett.gr
– Τα γραφεία της EETT, Λεωφόρος Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι, (7ος όροφος),

[Tηλ]: 210 6151000, [Fax]: 210 6105049, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους γραπτώς, στην πιο πάνω διεύθυνση ή στην Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: domainnames@eett.gr και μέχρι τις 16 Ιουλίου 2009, ώρα 13:00.