Η INTRASOFT International, παγκόσμια εταιρεία στον τομέα της Πληροφορικής, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συστήματος PROFITS στην Centenary Bank στην Ουγκάντα.

Η INTRASOFT International επελέγη στο πλαίσιο επίσημου ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση του Κεντρικού Τραπεζικού Συστήματος. Η INTRASOFT είχε την ευθύνη της υλοποίηση