Η INTRASOFT International, παγκόσμια εταιρεία στον τομέα της Πληροφορικής, έχει συμβάλει ενεργά στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο, για περισσότερα από 20 χρόνια.

Στο σημερινό, ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η INTRASOFT, αναγνωρίζοντας την καινοτομία ως κεντρικό πυλώνα για την ανταγωνιστικότητα και την επιτυχία της, ανακηρύσσει το 2017 ως Έτος Καινοτομίας για την εταιρεία.

Το Έτος Καινοτομίας-2017 της INTRASOFT διέπεται από μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων διεθνώς, από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο 2017.

Πιο συγκεκριμένα, ως πρώτο βήμα, η INTRASOFT θα υποστηρίξει ένα αναγνωρισμένο διαγωνισμό για νεοφυείς επιχειρήσεις στο χώρο της τεχνολογίας, με στόχο την προώθηση της δημιουργίας και της δυναμικής ανάπτυξης των νεοφυών επιχειρήσεων και την μετέπειτα ένταξή τους στην διεθνή αγορά.

Επιπλέον, η INTRASOFT, με στόχο να προωθήσει καινοτόμες δραστηριότητες στο εσωτερικό της, θα διοργανώσει διαγωνισμό καινοτομίας για το σύνολο των θυγατρικών και υποκαταστημάτων της και θα υποστηρίξει τη νικήτρια ομάδα, προκειμένου να αναπτύξει την προτεινόμενη δράση της. Επιπρόσθετα, η εταιρεία θα εμβαθύνει περαιτέρω ως προς τη δέσμευσή της για την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων και την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας, παρέχοντας εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Σε επόμενο στάδιο, η INTRASOFT θα δημιουργήσει ένα online hub για την επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητές της στον τομέα της καινοτομίας.

O κ. Αλέξανδρος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος, INTRASOFT International δήλωσε σχετικά: «Η καινοτομία βρίσκεται στο DNA της INTRASOFT και το επιβεβαιώνουμε με την ενίσχυση των δράσεων μας για την υποστήριξη νέων ιδεών τόσο στις χώρες που δραστηριοποιούμαστε όσο και εσωτερικά στην εταιρεία μας».