Διοργάνωση 13 ημερίδων στις 13 περιφέρειες της Ελλάδας από την Cosmos Business Systems και την OTS AE με σκοπό την προώθηση του www.dasi-ydata.gr.

Cosmos Business Systems Η εταιρεία Cosmos Business Systems ΑΕΒΕ μαζί με την OTS AE στα πλαίσια του έργου της Κοινωνίας της Πληροφορίας με θέμα «Σχεδίαση και Κατασκευή Διαδικτυακής Πύλης για τα Δάση και τη Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων», έχει αναλάβει την διοργάνωση των δράσεων προβολής και προώθησης του νέου διαδικτυακού τόπου για τις Διευθύνσεις Δασών και Υδάτων www.dasi-ydata.gr.


Το συγκεκριμένο έργο, που κατακυρώθηκε μετά από δημόσιο διαγωνισμό στην ένωση των εταιρειών Cosmos Business SystemsOTS, έχει συνολικό ύψος προϋπολογισμού 1.679.600 € (με ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τόσο έργα υποδομής (εξοπλισμός, δίκτυα) , όσο και εφαρμογές λογισμικού (Portal, content) καθώς και την προβολή του στις τοπικές κοινωνίες.


Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, οι πολίτες κάθε Περιφέρειας της χώρας, αποκτούν ένα σύγχρονο «εργαλείο» που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των ιδίων  και των Επιχειρήσεων, ιδιαίτερα για τα θέματα που αφορούν τις Διευθύνσεις Δασών και Υδάτινων πόρων.


Η ένωση Cosmos / OTS θα παρουσιάσει την λειτουργία της Διαδικτυακής Πύλης, μέσα από την διοργάνωση 13 ημερίδων που θα πραγματοποιηθούν το προσεχές διάστημα στις πρωτεύουσες των 13 Περιφερειών της Ελλάδος, παρουσία της Πολιτικής Ηγεσίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπροσώπων της τοπικής  κοινωνίας και Πολιτών.


Στα πλαίσια της Ημερίδας θα παρουσιαστούν εκτός από το σύστημα, τα οφέλη που  θα προκύψουν στις συναλλαγές των πολιτών με τις συγκεκριμένες Δημόσιες Υπηρεσίες.


Η πρώτη ημερίδα πραγματοποιείται στην πρωτεύουσα της Ηπείρου, τα Ιωάννινα στις 25 Μαΐου 2009.