Η θυγατρική της Info-Quest, Uni Systems, δημιουργεί το μοναδικό στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια EMC Velocity² Signature Solution Center, επενδύοντας 300 χιλ. ευρώ.

unisystemsΗ Uni Systems, 100% θυγατρική της Info-Quest, εγκαινιάζει το πρώτο στα Βαλκάνια, EMC Velocity² Signature Solution Center. Πρόκειται για ένα πλήρως εξοπλισμένο Data Center, με χώρους υποδοχής πελατών και παρουσιάσεων που στεγάζεται στις εγκαταστάσεις της Uni Systems και παρουσιάστηκε σήμερα (14/5) σε εκπροσώπους Τύπου και συνεργάτες της εταιρείας.


Το  Uni Systems EMC Velocity² Signature Solution Center είναι εξοπλισμένο με σύγχρονα αποθηκευτικά συστήματα της EMC, servers και δικτυακό εξοπλισμό και παρέχει τις απαιτούμενες υποδομές για την εξομοίωση των συνθηκών του παραγωγικού περιβάλλοντος ενός Data Center, τη διερεύνηση μηχανογραφικών θεμάτων και την εφαρμογή τεκμηριωμένων μηχανογραφικών λύσεων, βασισμένων σε βέλτιστες πρακτικές. Το  ύψος της επένδυσης που πραγματοποιεί η Uni Systems ανέρχεται σε €300 χιλ.


Οι υποδομές του EMC Velocity² Signature Solution Center επιτρέπουν σε επιχειρήσεις και οργανισμούς να  αξιολογήσουν, σε πραγματικές συνθήκες και μέσω προσομοιώσεων, λύσεις βασισμένες σε βέλτιστες πρακτικές στους τομείς του Storage, Server και Network consolidation, Backup, Recovery & Archiving κλπ. σε virtualized και φυσικά περιβάλλοντα. Παράλληλα, το EMC Velocity² Signature Solution Center θα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών του  Data Center και ενδεικτικά θα  περιλαμβάνει εφαρμογές όπως Microsoft Exchange Server, βάσεις δεδομένων, λύσεις Backup, Recovery & Archiving, Business Continuity, Virtualization και Content Management.


Ο Γ. Μαυράκης, Γενικός  Διευθυντής της EMC Hellas, δήλωσε: Το EMC Velocity² Signature Solution Center παρέχει στην Uni Systems, μέσα από την επιτυχημένη συνεργασία της με την EMC, τα απαραίτητα εργαλεία για να αποδώσει προστιθεμένη αξία στους πελάτες. Η συνεχής στήριξή μας στην Uni Systems και το EMC Velocity2 Signature Solution Center αποσκοπούν στην ικανοποίηση των πελατών μέσα από την προώθηση υψηλού επιπέδου λύσεων και υπηρεσιών. Οι εξειδικευμένες αυτές λύσεις μπορούν πλέον να παρουσιαστούν στο EMC Velocity2 Signature Solution Center.


Σε δήλωσή του ο Γ. Λουμάκης, Γενικός Διευθυντής της Uni Systems, ανέφερε:

«Η δημιουργία στην έδρα της Uni Systems, του μοναδικού EMC Velocity² Signature Solution Center στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, επιβεβαιώνει τη στρατηγική συνεργασία μας με την EMC και την ισχυροποιεί, θέτοντας νέες βάσεις για περαιτέρω συνεργασία και για κοινή πορεία ανάπτυξης.»