Η INTRASOFT International, διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία στον τομέα της Πληροφορικής με έδρα το Λουξεμβούργο, επιλέχθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών του Εμιράτου του Κουβέιτ για την υλοποίηση του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Οφειλών και Πληρωμών και την ανάπτυξη του Κεντρικού Συστήματος Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου.

Το συμβόλαιο χρονικής διάρκειας δύο ετών που έχει υπογραφεί, καταδεικνύει την εκτεταμένη εμπειρία της εταιρείας στον τομέα της διαχείρισης εσόδων, καθώς και τη θέση της ως κορυφαίου προμηθευτή ολοκληρωμένων συστημάτων παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε κρατικό επίπεδο.

Η INTRASOFT International θα προσφέρει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών, οι οποίες θα καλύπτουν την ανάπτυξη της απαραίτητης τεχνολογικής υποδομής για τη διεκπεραίωση ηλεκτρονικών συναλλαγών και την στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθηθεί για τη καθιέρωση του νέου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης πληρωμών. Επίσης η εταιρεία στόχο έχει να αξιοποιήσει την εκτεταμένη γνώση φορολογικών συστημάτων που διαθέτει με σκοπό την υλοποίηση ενός ενιαίου συστήματος διαχείρισης δημοσίων εσόδων.

Το Υπουργείο Οικονομικών του Κουβέιτ έχει αναλάβει την αποστολή να υιοθετήσει σύγχρονες πρακτικές και πρότυπα για το Ηλεκτρονικό Σύστημα Διακυβέρνησης (e-government) του Εμιράτου. Ο απώτερος σκοπός είναι η βελτιστοποίηση της ικανοποίησης επιχειρήσεων και πολιτών μέσα από τη χρήση νέων τεχνολογικών μέσων που θα τους εξυπηρετούν στην αποπληρωμή οφειλών και που θα προσφέρουν την ίδια, ενιαία εμπειρία μεταξύ όλων των καναλιών εξυπηρέτησης.

Η INTRASOFT θα ηγηθεί της υλοποίησης του έργου που θα πραγματοποιηθεί σε στενή συνεργασία με δύο στρατηγικούς εταίρους: την Counselor’s Consulting Company Kuwait και την KPMG.Το έργο θα υλοποιηθεί από μία διεθνή ομάδα μηχανικών υψηλής ειδίκευσης και συμβούλων της INTRASOFT International, η οποία συγκεντρώνει την τεχνογνωσία που διαθέτει ο Όμιλος.

Η Counselor’s Consulting Company είναι μία από τις πλέον εδραιωμένες εταιρείες στη παροχή υπηρεσιών πληροφορικής στο Κουβέιτ καθώς και στην Αφρική, στην Ευρώπη και στην Μέση Ανατολή.

Ο κος Αλέξανδρος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος της INTRASOFT International, δήλωσε: “Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με το πρώτο συμβόλαιο που υπεγράφη με την Κυβέρνηση του Κουβέιτ και την έναρξη της συνεργασίας μας με το Υπουργείο Οικονομικών. Η επιλογή της INTRASOFT International για το συγκεκριμένο έργο επιβεβαιώνει την εξέχουσα θέση που έχουμε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες διαχείρισης και συλλογής δημοσίων εσόδων και τις δυνατότητες της ICARUS (Intrasoft Collections and Revenue Solution), της ολοκληρωμένης λύσης που έχουμε αναπτύξει ειδικά για την είσπραξη εσόδων. Είμαστε βέβαιοι ότι οι ολοκληρωμένες λύσεις και υπηρεσίες που παρέχουμε πληρούν τις υψηλές απαιτήσεις των πελατών μας και ελπίζουμε ότι αυτή θα είναι η αρχή μιας μακράς και επιτυχημένης συνεργασίας στον τομέα αυτό.”