Ο TAP αναθέτει τη σύμβαση συστήματος Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων (SCADA).

Ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP AG) επέλεξε την Ιταλική εταιρεία Honeywell SRL για τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων Εποπτικού Ελέγχου και Συλλογής Δεδομένων (SCADA) τηλεπικοινωνιών και ασφάλειας.

Στις εργασίες συμπεριλαμβάνονται λεπτομερής μηχανολογική μελέτη του συστήματος, ανάπτυξη γραφικής διεπαφής, συστήματα ελέγχου βαλβιδοστασίων, συστήματα τηλεπ