Συνδυασμένη τεχνογνωσία ασφάλειας για συστήματα ΙΤ στην παραγωγή και στο γραφείο & ολοκληρωμένες υπηρεσίες και προϊόντα ασφάλειας από μία μόνο πηγή.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής ψηφιακής συμμαχίας τους από το 2011, η Siemens και η Atos συνεργάζονται στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις. Μαζί, παρέχουν στους πελάτες στη βιομηχανία κατασκευών και διεργασιών ολοκληρωμένες υπηρεσίες και προϊόντα ασφάλειας ΙΤ για την παραγωγή και το γραφείο. Οι υπηρεσίες που παρέχονται  κυμαίνονται από αξιολογήσεις ασφάλει