Οι αυξημένες απαιτήσεις  και οι ανάγκες των χρηστών θα επιτευχθούν με αναβαθμισμένα δίκτυα 5G.

  • Η ραγδαία αύξηση του αριθμού των smartphones και των διασυνδεδεμένων συσκευών ΙοΤ, καθώς και η εκθετική αύξηση της κίνησης δεδομένων παγκοσμίως δημιουργούν μια αδήριτη ανάγκη για ταχεία μετάβαση σε δίκτυα 5G
  • Ο συνδυασμός Νέας Γενιάς ευρυζωνικών δικτύων – 5G και fiber – με το Cloud και το ΙοΤ αποτελούν καταλύτες για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό όλων των κλάδων της οικονομίας και της ανθρώπινης δραστηριότητας και την ανταγωνιστικότητα μιας χώρας
  • Το 5G μπορεί να γίνει η ευκαιρία της Ελλάδας να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της, και να επιταχύνει την έξοδό της από την κρίση

Κατά τη διάρκεια του 18ου Συνεδρίου InfoCom World, το οποίο έλαβε χώρα χθες στην Αθήνα, η Ericsson έλαβε μέρος σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα το Mobile Broadband και τις θετικές επιπτώσεις του στην οικονομία. Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε πως το 5G, μαζί με το Cloud και το ΙοΤ, αποτελούν βασικά εργαλεία επιτυχίας μιας χώρας στην εποχή του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Σύμφωνα με το Ericsson Mobility Report (Ιούνιος 2016), μεταξύ 2015-2021 παγκοσμίως, αναμένεται ο συνολικός αριθμός των smartphones να υπερδιπλασιαστεί, η κίνηση δεδομένων να αυξηθεί κατά 12 φορές,  το 70% των διακινούμενων δεδομένων να αποτελείται από video και ο συνολικός αριθμός συνδεδεμένων συσκευών ΙοΤ να αυξηθεί κατά τρεις φορές.

55191_1467305072-full

Τέτοιες αυξημένες απαιτήσεις επιδόσεων δεν είναι δυνατό να εξυπηρετηθούν από τα σημερινά δίκτυα κινητών επικοινωνιών. Τα ευρυζωνικά δίκτυα Νέας Γενιάς – 5G και αλλά και fiber – δεν αποτελούν επομένως πολυτέλεια, αλλά αδήριτη ανάγκη, καθώς τα δίκτυα επικοινωνιών αποτελούν τους νέους «αυτοκινητοδρόμους» του 21ο αιώνα εν μέσω της 4ης βιομηχανικής επανάστασης η οποία εξελίσσεται ταχύτατα και επιφέρει σαρωτικές αλλαγές σε όλες ανεξαιρέτως τις ανθρώπινες δραστηριότητες και σε όλους τους κλάδους της οικονομίας.

Για να μπορέσει μια χώρα να βγει νικήτρια σε αυτό το νέο, παγκόσμια ανταγωνιστικό περιβάλλον, επιβάλλεται να υιοθετήσει άμεσα τις νέες τεχνολογίες του 5G, του Cloud και του ΙοΤ, για να μπορέσει να βελτιώσει την αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα και ανταγωνιστικότητα της σε όλους ανεξαιρέτως τους κλάδους της οικονομίας. Παρόλο που ο ορίζοντας υλοποίησης εμπορικών δικτύων 5G τοποθετείται στο 2020, επιβάλλεται να ξεκινήσει άμεσα η διερεύνηση των απαιτήσεων τέτοιων δικτύων, μέσω υλοποίησης περιπτώσεων χρήσης της τεχνολογίας από διάφορους κλάδους σε πραγματικό περιβάλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο, και δεδομένης της πρόσφατης ανακοίνωσης