Τη δημιουργία του νέου Business Unit, MOCTA (Market Oriented Creative Transformation Agency) ανακοίνωσε η ATCOM, με στόχο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για το digital transformation των πελατών της.

Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις της ψηφιακής οικονομίας για τις επιχειρήσεις και την ανάγκη για μια καταλυτική συμβουλευτική παρουσία, το MOCTA σκοπεύει να προσεγγίσει ολοκληρωμένα την ψηφιακή μεταμόρφωση από τη στρατηγική έως την υλοποίηση. Παράλληλα επιτρέπει στην ΑTCOM να συνδυάσει υψηλού επιπέδου consultancy services με ταυτόχρονη υλοποίηση προηγμένων ψηφιακών λύσεων.

Το MOCTA (www.mocta.gr), με επικεφαλής τον Ιάσονα Καταρόπουλο, έως τώρα Head of Strategy and Consulting Services της ATCOM, έρχεται να επισφραγίσει τη θέση της ATCOM στο Digital Business Consulting, με αποστολή να αναπτύξει ένα πλήρες συμβουλευτικό πλαίσιο πλοήγησης στο ψηφιακό οικοσύστημα, μεγιστοποιώντας τα οφέλη των τεχνολογικών εφαρμογών και ελαχιστοποιώντας το επιχειρηματικό ρίσκο.