Τη δημιουργία του νέου Business Unit, MOCTA (Market Oriented Creative Transformation Agency) ανακοίνωσε η ATCOM, με στόχο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για το digital transformation των πελατών της.

Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις της ψηφιακής οικονομίας για τις επιχειρήσεις και την ανάγκη για μια καταλυτική συμβουλευτική παρουσία, το MOCTA σκοπεύει να προσεγγίσει ολοκληρωμένα την ψηφιακή μεταμόρφωση από τη στρατηγική έως την υλοποίηση. Παράλληλα επιτρέπει στην ΑTCOM να συνδυάσει υψηλού επιπέδου consultancy services με ταυτόχρονη υλοποίηση προηγμένων ψηφιακών λύσεων.

Το MOCTA (www.mocta.gr), με επικεφαλής τον Ιάσονα Καταρόπουλο, έως τώρα Head of Strategy and Consulting Services της ATCOM, έρχεται να επισφραγίσει τη θέση της ATCOM στο Digital Business Consulting, με αποστολή να αναπτύξει ένα πλήρες συμβουλευτικό πλαίσιο πλοήγησης στο ψηφιακό οικοσύστημα, μεγιστοποιώντας τα οφέλη των τεχνολογικών εφαρμογών και ελαχιστοποιώντας το επιχειρηματικό ρίσκο.

logo_mocta_blue

Πιο συγκεκριμένα το MOCTA επιδιώκει να ενισχύσει δραστικά τόσο την καινοτομία, από την εμπειρία του καταναλωτή/ χρήστη σε κάθε touch point έως το επιχειρηματικό μοντέλο που ακολουθείται, όσο και την απόδοση και αποτελεσματικότητα της επιχείρησης ανεξαρτήτως κλάδου.

Ο Ιάσονας Καταρόπουλος, Business Unit Director του MOCTA δήλωσε σχετικά: “Βλέπουμε καθημερινά ότι η έλλειψη ουσιαστικής ψηφιακής μεταμόρφωσης των οργανισμών έχει αρχίσει να γίνεται αισθητή. Ενώ το όχημα παραμένει η τεχνολογία, φαίνεται να απουσιάζει ο οδηγός. Η δική μας προσέγγιση έρχεται να καλύψει αυτό το κενό και άρα βασίζεται στη στρατηγική εφαρμογή, αξιολόγηση, εκτίμηση και αναθεώρηση. Έχοντας ως ATCOM τη δυναμική υλοποίησης ακόμα και των πιο σύνθετων ψηφιακών εφαρμογών, μπορούμε να διακρίνουμε τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τις τεχνολογικές λύσεις. Το κλειδί είναι η ευθυγράμμισή τους με τη συνολική φιλοσοφία, λειτουργία και επιχειρηματικούς στόχους της κάθε εταιρείας.”