ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΕΥΧΩΝ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

Το περιοδικό «New Technology OnLine», η εφημερίδα «Techpress» και η εφημερίδα «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & οικονομία»,  συμμορφούμενα με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), που τέθηκε σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 χρειάζονται τη συγκατάθεσή  σας για να συνεχίσουν να σας αποστέλλουν τις έντυπες εκδόσεις τους. Τα στοιχεία που τηρούμε στο αρχείο μας είναι: Όνομα, επίθετο, αναλυτικά στοιχεία διεύθυνσης ή ηλεκτρονικής διεύθυνσης αλληλογραφίας. Τη συγκατάθεσή σας αυτή έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε, να ζητήσετε να διαγραφείτε ή να τροποποιήσετε τα στοιχεία σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@techpess.gr

Η εταιρεία «ONLINE-TECHPRESS ΕΠΕ» χρησιμοποιεί τα στοιχεία σας αποκλειστικά και μόνο μόνο για να σας αποστέλλει τις έντυπες εκδόσεις της και να σας παρέχει ενημέρωση – πληροφόρηση, χωρίς να τα κοινοποιεί σε τρίτους.

Δηλώνω ότι θέλω /δεν θέλω να λαμβάνω τις εκδόσεις της εταιρείας «ONLINE-TECHPRESS».

 

 

Ο Δηλών /Η Δηλούσα                                          Ημερομηνία