Ξεκίνησε η πρωτοβουλία για την αναβάθμιση της ποιότητας των δεδομένων που καταχωρούνται στη Διαύγεια.

Στο πλαίσιο του Open Data Institute της ΕΕΛ/ΛΑΚ (http://odi.ellak.gr/) και της Ομάδας Εργασίας για τα Ανοιχτά Δεδομένα (https://opendata.ellak.gr/) έχει ξεκινήσει η πρωτοβουλία για την αναβάθμιση της ποιότητας των δεδομένων που καταχωρούνται στη Διαύγεια και σε συνεργασία με το LinkedEconomy.org επισημάνθηκε ένα πρώτο δείγμα 7 αποφάσεων οι οποίες εμπεριείχαν αποκλίσεις.

Οι φορείς που είχαν καταχωρίσει αυτές τις αναρτήσεις ήταν οι: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ, ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΔΗΜΟΤ ΕΠΙΧ ΥΔΡ ΑΠΟΧ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, όλοι οι φορείς ανταποκρίθηκαν άμεσα στην επιστολή της ΕΕΛ/ΛΑΚ και διόρθωσαν τα λάθη που υπήρχαν στις αποφάσεις. Η θετική αντιμετώπιση της πρωτοβουλίας, μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε, με στόχο την αποτελεσματικότερη χρήση της Διαύγειας, μέσω της αναβάθμισης της ποιότητας των δεδομένων των αποφάσεων που καταχωρούνται.

diaygeia

Σε συνέχεια της ίδιας πρωτοβουλίας, θα σταλούν αντίστοιχες επιστολές με σκοπό τη διόρθωση 156 λανθασμένων αναρτήσεων σε 94 φορείς, στις οποίες εντοπίστηκαν μεγάλες αποκλίσεις στις καταχωρήσεις.  Παράλληλα, αναζητούνται παρόμοιες οι αποφάσεις, στις οποίες εντοπίζονται λάθη ή παραλήψεις, που έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ασυνεχειών στον συνολικό προϋπολογισμό ορισμένων δημόσιων φορέων.

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η Διαύγεια αποτελεί μια πρωτοποριακή εφαρμογή για τη διαφάνεια και τον έλεγχο της αποτελεσματικής διαχείρισης των δημοσίων πόρων. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, η πραγματοποίηση συστηματικών ελέγχων καθώς και η δημοσιοποίηση λανθασμένων και ελλιπών στοιχείων. Όσοι ενδιαφέρονται να συνεισφέρουν ενεργά στην παραπάνω πρωτοβουλία, μέσω του εντοπισμού αποκλίσεων στις καταχωρήσεις των ανάλογων φορέων, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο: http://ticketing.ktpae.gr/diavgeiaII/Default.aspx?frm=4 και να καταχωρίσουν λάθη που εντοπίζουν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ και να ενημερώσουν τις αρμόδιες ομάδες για την καταχώρησή τους με email στο diavgeia­eellak@eellak.gr.

eel-lakH μη ­κερδοσκοπική Εταιρεία ΕΛ/ΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008, σήμερα αποτελείται από 29 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην ανοιχτότητα και ειδικότερα στην προώθηση και ανάπτυξη των Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα διαλόγου για τιςανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που συμμετέχουν στην ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, ενώ για την υλοποίηση των δράσεων της η ΕΕΛ/ ΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία και ενεργή συμμετοχή των μελών της και της ελληνικής κοινότητας χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου Λογισμικού, Ανοιχτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής.