Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR) ψηφίστηκε πρόσφατα από το Ευρωκοινοβούλιο.

Κάθε οργανισμός που χειρίζεται προσωπικά δεδομένα τα οποία αφορούν σε άτομα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους νέους κανονισμούς EU General Data Protection Regulation, επανεξετάζοντας ή και αναθεωρώντας όλες τις διαδικασίες διαχείρισης των πληροφοριών του.

Η Veritas Technologies LLC, παγκόσμιος ηγέτης στη διαχείριση πληροφοριών, ανακοίνωσε ένα νέο πακέτο από λύσεις και υπηρεσίες  που θα βοηθήσουν στην προετοιμασία των οργανισμών για το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων (European General Data Protection Regulation -GDPR) που ψηφίστηκε πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα Veritas Enterprise Vault ™ 12 και Data Insight 5.1, Information Map καθώς και υποστηρικτικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων του dark data assessment, παρέχουν στις επιχειρήσεις την κρίσιμη εποπτεία που απαιτείται στα αδόμητα δεδομένα τους, η οποία θα τους βοηθήσει να επιτύχουν πλήρη συμμόρφωση με το νέο κανονιστικό πλαίσιο GDPR, αλλά και τους υφι