Η νέα γενιά ταλέντων στη Διοίκηση Έργων θα χαρακτηρίζεται από κάτι περισσότερο από το τρίπτυχο Χρόνος, Κόστος, Παραδοτέα, σύμφωνα με την ΟΤΕAcademy.

Το νέο Σεμινάριο Introduction to Project Management with PMI Methodology θα πραγματοποιηθεί 22 – 24 Ιουνίου και απευθύνεται σε στελέχη που διοικούν σε ομάδες ή συμμετέχουν σε έργα, αλλά και σε διευθυντικά στελέχη που επιθυμούν να κατανοήσουν τις Αρχές της Διοίκησης Έργων. Οι project managers από τώρα και στο εξής θα κρίνονται από την τριάδα: Τεχνική Επάρκεια (το παλιό τρίπτυχο και όλες οι γνώσεις που χρειαζόντουσαν για την πιστοποίηση PMP), Ικανότητες και Αντίληψη Στρατηγικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Ικανότητες Ηγεσίας.

Αυτό φαίνεται από το νέο «τρίπτυχο» που θα βλέπουμε όλο και συχνότερα… Ταυτόχρονα οι περισσότερες επιχειρήσεις θεωρούν ότι οι ικανότητες ηγεσίας είναι δύσκολο να μεταδοθούν, ενώ οι τεχνικές και διοικητικές ικανότητες είναι «δυνατόν να αναπτυχθούν με εκπαίδευση μετά την ανάθεση». Έτσι όσον αφορά στην επιλογή project managers οι επιχειρήσεις αναζητούν όλο και περισσότερο στελέχη με «έτοιμες» ηγετικές ικανότητες.

Η OTEAcademy, ως Registered Education Provider του PMI®, έχει ευθυγραμμιστεί με τις νέες τάσεις και απαιτήσεις της αγοράς και έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε θέματα Διοίκησης Έργου το οποίο καλύπτει όλο το φάσμα των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων που επιβάλλεται να έχει σήμερα ο σύγχρονος project manager.

1. PM Intro
Ένα workshop που καλύπτει όλο τον κύκλο ζωής ενός Έργου και αναλύει με διαδραστικό τρόπο τις δραστηριότητες που χρειάζεται να δώσει έμφαση ένας Project Manager για κάθε ομάδα διεργασιών του Έργου (Process Group)
2. PMP Exam preparation course / 5 Μαΐου 2014
Στη διάρκεια του σεμιναρίου αυτού καλύπτεται η «ύλη» στην οποία εξετάζεται ένας υποψήφιος για τις πιστοποιήσεις CAPM & PMP. Παρουσιάζονται οι θεματικές ενότητες που πρέπει να κατέχει ο ProjectManager και εμπεδώνονται μέσα από ομαδικές διαδραστικές ασκήσεις, ενώ η επανάληψη γίνεται μέσα από «mini tests» που προσομοιάζουν τις ερωτήσεις των εξετάσεων.
3. PMP Boot Camp
Μια έντονη εμπειρία που περιλαμβάνει επανάληψη των βασικών θεμάτων της πιο πρόσφατης έκδοσης του PMBOK και ένα test 100 ερωτήσεων που προσομοιώνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εμπειρία του test της πιστοποίησης CAPM & PMP. Ιδανικό για όσους έχουν ήδη εκπαιδευτεί με την πρόσφατη ή παλιότερες εκδόσεις του PMBOK, αλλά δεν έχουν ακόμη επιχειρήσει την εξέταση.
4. Project Risk Management / On demand
Ένα «experiential» workshop για την εκμάθηση και εμπέδωση των βημάτων που χρειάζονται να γίνουν για τη διαδικασία διαχείρισης ευκαιριών και απειλών σε έργα.
5. Project Quality Management / On demand
Η διαδικασία της διοίκησης ποιότητας σε έργα από το σχεδιασμό μέχρι την αποδοχή των παραδοτέων μέσα από ένα διαδραστικό και βήμα-βήμα εργαστήριο.
6. Project Human Resource Management / On demand
Πώς σχεδιάζουμε για την ομάδα του έργου μας, πώς την επιλέγουμε, πώς την αναπτύσσουμε, πώς την διοικούμε για να παραδώσει με τον καλύτερο τρόπο τα αναμενόμενα αποτελέσματα, πώς την αξιολογούμε και πώς φροντίζουμε για την επιχειρησιακή συνέχεια μετά το πέρας του έργου. Όλα σε ένα εργαστήριο με σενάρια και διαδραστικές ασκήσεις.

1. Program Management and the PMO / On demand
Μία «executive» παρουσίαση του προτύπου για διαχείριση προγραμμάτων έργων και πώς αυτό συνδέεται με τη δημιουργία και λειτουργία ενός Γραφείου Διοίκησης Έργων.
2. Project Sponsorship – Project Management for Executives / On demand
Η συντριπτική πλειοψηφία των ανωτάτων στελεχών (Γενικοί Διευθυντές, Διευθύνοντες Σύμβουλοι) έχουν στην άμεση δικαιοδοσία τους Έργα, τα περισσότερα από τα οποία είναι στρατηγικής σημασίας για την επιχείρησή τους. Ο ρόλος των C-level στελεχών δεν είναι η καθημερινή διοίκηση του έργου, αλλά η εξασφάλιση του περιβάλλοντος και των πόρων που χρειάζεται ο Project Manager και η ομάδα του ώστε να πετύχουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό είναι και το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού προγράμματος: Η παρουσίαση και η αντιμετώπιση ενός έργου από την μεριά ενός ανώτατου στελέχους που έχει συνήθως και το ρόλο του sponsor του έργου.
Διάρκεια Προγράμματος: 8 ώρες (4 ώρες/ημέρα). Απευθύνεται αποκλειστικά σε διευθυντικά στελέχη.

Project Leadership week
(Βασισμένο στο γνωστικό πλαίσιο του Project Management Institute και σύμφωνα με την 5η έκδοση του PMBOK Guide)

Η επαγγελματική εξέλιξη δεν σταματά με την πιστοποίηση ΡΜΡ . Αντίθετα, η επιτυχία στην εξέταση για το Project Management Professional αποτελεί μια αφετηρία τόσο για μια νέα καριέρα όσο και για εμβάθυνση σε γνώσεις δεξιότητες και ικανότητες πολύτιμες για τον επαγγελματία Project Manager.Μετά από μελέτη των δεξιοτήτων που απαιτούν οι επιχειρήσεις από τους Senior Project Managers, αλλά και από τις προτάσεις των ίδιων των Project Managers που καθημερινά αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις αυτές, έχει συνταχθεί ένα πρόγραμμα με τις δεξιότητες που καταλαμβάνουν την πλέον εξέχουσα θέση στις παραπάνω απαιτήσεις. Οι συμμετέχοντες σε αυτό το πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να «φρεσκάρουν» τις γνώσεις τους σε 5 βιωματικές ενότητες και να εφαρμόσουν επιλεγμένες «προχωρημένες» πρακτικές για την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων και συμπεριφορών στα Έργα και τις Ομάδες τους.
Προαπαιτούμενα
● Καλή γνώση της αγγλικής ορολογίας (Business English), καθώς το υλικό του προγράμματος είναι στα Αγγλικά
● Είναι πολύ σημαντική η επαφή με το γνωστικό αντικείμενο (Διοίκηση Έργων PMI framework)
● Προηγούμενη εμπειρία σε έργα ή σε διοίκηση ομάδων είναι πολύ σημαντική
Διάρκεια Προγράμματος
5 ημέρες (4 ώρες/ημέρα, σύνολο 20 ώρες)
Χρήσιμες Πληροφορίες (για όσους ενδιαφέρονται για τις πιστοποιήσεις ΡΜΙ )
Παρέχει 20 PDUs σε πιστοποιημένους PMPs ή 20 “contact hours” σε υποψήφιους για πιστοποίηση από το PMI (Τα contact hours αναφέρονται στις γνωστικές περιοχές «Organizational Influences and Project Life-Cycle», «Project Stakeholders Management», «Project Communications Management», «Project Human Resource Management»).

«Project Management» ή αλλιώς «Διοίκηση Έργου» είναι λέξεις που περιγράφουν ένα σύνολο μεθόδων και εργαλείων τα οποία εξασφαλίζουν την επιτυχή ολοκλήρωση ενός Έργου.

oteacademy (2)Η OTEAcademy, ως Registered Education Provider του PMI®, παρέχει Εκπαιδευτικά Προγράμματα Διοίκησης Έργου τα οποία βασίζονται στα πρότυπα του PMI®, όπως το PMBOK® Guide. Έτσι, εξασφαλίζει στους εκπαιδευόμενους τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική διοίκηση ενός Έργου.

Για αρκετούς το Project Management χαρακτηρίζεται ως «η επιστήμη του πώς να κάνουμε πράγματα» (the science of getting things done), ενώ πολλές είναι οι επιχειρήσεις που έχουν επιλέξει να αντιμετωπίζουν τα πάντα ως Έργο (Project).

Για την επιτυχή υλοποίηση ενός Έργου θα πρέπει τόσο ο υπεύθυνος όσο και τα μέλη της ομάδας να διαθέτουν ικανότητες επικοινωνίας, σωστή γνώση της μεθοδολογίας και των εργαλείων, καθώς επίσης και δεξιότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά τη διαδικασία. Η βέλτιστη ολοκλήρωση ενός έργου «on time», «on budget», και «on specs» εγγυάται την οργάνωση και διοίκηση των πόρων με τέτοιο τρόπο, ώστε το Έργο να υλοποιηθεί βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών, του χρονοδιαγράμματος, της ποιότητας και του προϋπολογισμού του.

Σε όλα τα Προγράμματα παρέχονται:
PDUs σε πιστοποιημένους PMP®s – «contacts hours» για πιστοποίηση, οδηγός βέλτιστων πρακτικών (φόρμες & παραδείγματα), αναλυτικές σημειώσεις εισηγητή.