Η Veritas προάγει λύσεις που συμβάλλουν στη διατήρηση των πληροφοριών και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων.

Η Veritas Technologies LLC, ένας από τους παγκόσμιους ηγέτες λύσεων backup και recovery, λειτουργεί πλέον ως μια πλήρως ανεξάρτητη εταιρεία. Με επικεφαλής το νέο διευθύνοντα σύμβουλο Bill Coleman, η Veritas επικεντρώνεται στην επίλυση των εκθετικά αυξανόμενων προκλήσεων στον τομέα της διαχείρισης επιχειρησιακών δεδομένων. Η Veritas παρέχει στις επιχειρήσεις λογισμικό και υπηρεσίες που υποστηρίζουν τη συλλογή, προστασία, ανάλυση καθώς και τη βελτιστοποίηση των δεδομένων τους. Έτσι, οι οργανισμοί μπορούν να λαμβάνουν έξυπνες αποφάσεις, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους κινδύνους και να ελαχιστοποιούν τις δαπάνες.

Η Veritas ανακοίνωσε πρόσφατα την ενσωμάτωση νέων καινοτόμων τεχνολογιών στις λύσεις Enterprise Vault 12 και Data Insight 5.1. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται προηγμένες δυνατότητες ταξινόμησης, υποστήριξη της cloud υπηρεσίας “Box” και αυτοματοποιημένες διαδικασίες αποκατάστασης (remediation workflows). Ο συνδυασμός των δύο λύσεων της Veritas προσφέρει στις επιχειρήσεις ολοκληρωτική εποπτεία σε κρίσιμα αδόμητα δεδομένα, συμβάλλοντας στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με το ποιες κρίσιμες πληροφορίες πρέπει να συνεχίσει να διατηρεί ο οργανισμός και ποιες όχι. Κάτι τέτοιο είναι πολύ σημαντικό, καθώς το 41% των δεδομένων που τηρεί μία μέση εταιρεία, συνήθως έχει να τροποποιηθεί περισσότερα από τρία χρόνια, όπως αποκαλύπτει ο νέος δείκτης Veritas Data Genomics Index.

“Στη σημερινή ψηφιακή εποχή, σχεδόν κάθε οργανισμός παλεύει με τις προκλήσεις που προέρχονται από την εκθετική αύξηση των δεδομένων του, δαπανώντας κατά μέσο όρο 20,5 εκατομ. δολάρια ετησίως για άχρηστα δεδομένα”, δήλωσε ο Greg Muscarella, Senior Vice President and General Manager of Veritas Information Intelligence. “Για να διαχειριστούν αυτόν τον κατακλυσμό δεδομένων τους, οι περισσότεροι προσπαθούν να αναβαθμίσουν τις υπάρχουσες υποδομές τους. Εντούτοις, η υιοθέτηση στρατηγικών πρόληψης σε θέματα information governance μπορεί να αποφέρει σημαντική οικονομία με ταυτόχρονη μείωση των κινδύνων. Τα Enterprise Vault 12 και Data Insight 5.1 εισάγουν κρίσιμες καινοτομίες που βοηθούν τις επιχειρήσεις να αποκτήσουν εποπτεία στα δεδομένα τους και να λαμβάνουν έξυπνες αποφάσεις”.

Enterprise Vault 12
Σχεδόν όλοι οι επιχειρηματικοί οργανισμοί είναι υποχρεωμένοι να φυλάσσουν αλλά και να διαγράφουν πληροφορίες, είτε τηρώντας νομικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις είτε στα πλαίσια της επιχειρηματικής πληροφόρησης. Το Enterprise Vault 12 εισάγει ένα κεντρικό, αποδοτικό και εξαιρετικά ευέλικτο πλαίσιο ταξινόμησης, που απλοποιεί τον εντοπισμό σημαντικών πληροφοριών, διαγράφοντας παράλληλα τις επουσιώδεις. Χρησιμοποιώντας εξελιγμένες τεχνολογίες της Veritas ή συμβατές μηχανές ταξινόμησης, το Enterprise Vault 12 ταξινομεί αυτόματα το διαθέσιμο περιεχόμενο στο οποίο π