Η ΙNTERTECH Α.Ε., εφάρμοσε τις ολοκληρωμένες λύσεις e-Invoicing της Retail@Link (μέλος της Entersoft), με στόχο την αυτοματοποίηση της αποστολής ηλεκτρονικών παραστατικών στο πελατολόγιό της.

retaIL INTERTECHΗ INTERTECH Α.Ε., ο επίσημος και αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Panasonic Corp. (ενός από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές προϊόντων τεχνολογίας στον κόσμο) για το σύνολο των προϊόντων υψηλής τεχνολογίας στους τομείς των Καταναλωτικών Ηλεκτρονικών Προϊόντων (πλην των κλιματιστικών), Τηλεπικοινωνιών, Αυτοματισμού Γραφείου και Επαγγελματικών Συστημάτων Εικόνας & Ήχου και ηγετική παρουσία στην ελληνική αγορά από το 1990, συνδέθηκε στο ευρύ δίκτυο e-Invoicing της Retail@Link στα πλαίσια της συνεργασίας της με την αλυσίδα καταστημάτων Public, με στόχο την αυτοματοποιημένη καταχώρηση & αρχειοθέτηση των παραστατικών της στα συστήματα του πελάτη της χωρίς καθυστερήσεις, λάθη ή manual διαδικασίες.

 

Η συνέργεια της INTERTECH με την αλυσίδα Public στις λειτουργίες τιμολόγησης μέσω της λύσης R@L e-Invoicing EDI, επιτρέπει στην εταιρεία να ενισχύει τη συνεργασία της και να ισχυροποιεί τη θέση της έναντι του ανταγωνισμού της. Παράλληλα η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει την ηλεκτρονική διασύνδεσή της με κάθε πελάτη, που επιθυμεί να αυτοματοποιήσει την εισαγωγή και αρχειοθέτηση παραστατικών χωρίς περιττό διαχειριστικό κόστος. Η συνεργασία με τη Retail@Link, προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης με το μεγαλύτερο δίκτυο συνδεδεμένων επιχειρήσεων στο e-Invoicing & το EDI, χωρίς απαιτήσεις προσαρμογής στα ήδη υπάρχοντα συστήματα και υποδομές του οργανισμού.

 

Όπως δηλώνει ο κος Δημήτρης Τρικαλιώτης, Οικονομικός Διευθυντής στην INTERTECH: «Tο όφελος της ηλεκτρονικής διασύνδεσης, δεν περιορίζεται στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των λειτουργιών καταχώρησης και αρχειοθέτησης κάθε πελάτη. Επεκτείνεται πέρα από αυτό στην αμεσότερη διασύνδεση, στην αυτοματοποίηση των ροών δεδομένων, συνεπώς σε ταχύτερες και ακριβέστερες λειτουργίες. Στα πλαίσια του οράματός μας να υποστηρίζουμε με τον καλύτερο τρόπο τις εμπορικές μας σχέσεις, η συνεργασία μας με έναν εξειδικευμένο πάροχο όπως η Retail@Link, μας επιτρέπει να το πραγματοποιούμε τάχιστα και χωρίς διαχειριστικό βάρος.»