Όλο το ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Cardlink A.E. μεταφέρθηκε στα “χέρια” της Quest Συμμετοχών Α.Ε., ποσοστό που κατείχε η Alpha Bank και η Eurobank. Το συνολικό κόστος έφτασε τα 15 εκατ. ευρώ.

LOGO_QUEST_HOL_GRΗ εταιρεία Quest Συμμετοχών Α.Ε. ανακοινώνει ότι η θυγατρική της εταιρεία «U-YOU Ε.Π.Ε» απέκτησε το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Cardlink Α.Ε.», το οποίο κατείχαν οι «Alpha Bank Α.Ε.» (50%) και «Eurobank–Ergasias Α.Ε.» (50%).
Το συνολικό τίμημα ανέρχεται σε δέκα πέντε εκατομμύρια ευρώ (15.000.000 €).
Η «Cardlink A.E.» δραστηριοποιείται  στον τραπεζιτικό τομέα και ειδικότερα αυτόν της παροχής υπηρεσιών δικτύου τερματικών POS για ηλεκτρονικές συναλλαγές με κάρτες πληρωμών.