Η EMC ενώνει δυνάμεις με το σύστημα Partners HealthCare για αξιοποίηση των Big Data στην επίλυση των πιο δύσκολων ιατρικών προβλημάτων.


EMC_Logo_110713Η EMC και το Partners HealthCare παρουσίασαν τις συντονισμένες τους προσπάθειες για την ανάπτυξη του Partners Data Lake, μιας ευέλικτης πλατφόρμας αποθήκευσης και ανάλυσης δεδομένων, η οποία θα βοηθήσει στη βελτίωση των υπηρεσιών Υγείας και της ζωής των ασθενών. Το Partners Data Lake έχει στόχο να επιταχύνει την ερευνητική δραστηριότητα που αναπτύσσεται σε ολόκληρο το σύστημα Υγείας Partners HealthCare, και παράλληλα να ενημερώνει το ιατρικό προσωπικό ώστε η έρευνα να γίνεται πιο στοχευμένα, να βελτιώνεται η διαγνωστική και η θεραπευτική διαδικασία, αλλά και να γίνεται πιο αποτελεσματική διάθεση των πόρων του συστήματος Υγείας. Οι διάφορες διαγνωστικές και ερευνητικές δραστηριότητες στο σύστημα Partners HealthCare παράγουν έναν τεράστιο όγκο δεδομένων, τα οποία θα μπορούν πλέον να εξετάζονται συνδυαστικά, επάνω στην πλατφόρμα Partners Data Lake, ώστε να βελτιώνεται η διάγνωση, η θεραπεία και η ζωή των ασθενών.


Η εξατομικευμένη (personalized) ιατρική φροντίδα, σε συνδυασμό με την πρόοδο της τεχνολογίας, έχουν αλλάξει το τοπίο στην Ιατρική. Η εξατομικευμένη φαρμακευτική αγωγή και η ιατρική έρευνα έχουν επιταχύνει το ρυθμό θεραπείας διαφόρων ασθενειών. Την ίδια στιγμή, η ιατρική έρευνα στρέφεται σε ένα πιο συνεργατικό μοντέλο, καθώς η πρόοδος της τεχνολογίας αφαιρεί τα φυσικά όρια μεταξύ διαφορετικών ερευνητικών δραστηριοτήτων. Οι γιατροί έχουν πλέον τη δυνατότητα να συνεργάζονται με τους ερευνητές, προκειμένου να αναπτύξουν την καλύτερη δυνατή μέθοδο παροχής ιατρικής φροντίδας και εξατομικευμένης θεραπείας, ανεξαρτήτως του τόπου στον οποίο δραστηριοποιούνται.


Το σύστημα Partners σχεδιάζει να ενισχύσει τον τομέα της έρευνας και των αντίστοιχων συστημάτων πληροφορικής, μέσα από την ανάπτυξη μιας νέας πρωτοποριακής πλατφόρμας για την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων (research analytics). Η πλατφόρμας Partners Data Lake θα βασίζεται σε προϊόντα από ολόκληρο το EMC Federation, τη στρατηγική συμμαχία επιχειρήσεων όπως η EMC Information Infrastructure, η VMware, η Pivotal και η RSA. Tο νέο Partners Data Lake θα υποστηρίζει την ερευνητική και την κλινική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στα νοσοκομεία του συστήματος Partners HelathCare, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα Brigham and Women’s Hospital, Massachusetts General Hospital, McLean Hospital, Spaulding Rehabilitation Network, καθώς και μικρότερα δημοτικά νοσοκομεία της Μασαχουσέτης. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της πλατφόρμας Partners Data Lake πρόκειται να ξεκινήσει αμέσως.


Σχόλια στελεχών:
Dr. Shawn Murphy, Διευθυντής Research IS and Computing, Partners HealthCare
«Για να υλοποιήσουμε το όραμα του ‘Big Science’ μέσα από την ανάπτυξη της ερευνητικής και της ιατρικής μας δραστηριότητας, χρειαζόμαστε νέα τεχνολογικά εργαλεία τα οποία θα διευκολύνουν τη συνεργασία σε κάθε επίπεδο, είτε μιλάμε για βασική έρευνα, είτε για τα γονιδιώματα μορφών καρκίνου (cancer genomics). Tο Partners Data Lake μας δίνει την ευκαιρία να γίνουμε παγκόσμιοι ηγέτες στους τομείς διάγνωσης και θεραπείας,μέσα από την ανάπτυξη και την εφαρμογή καινοτομικών μεθόδων. Το Partners HealthCare βρίσκεται στη μοναδική θέση να μπορεί να συνδυάσει την έρευνα με την αξιοποίηση της τεχνολογίας, και να φέρει την επανάσταση στο χώρο της ιατρικής φροντίδας, προς όφελος των ασθενών. Η συνεργασία μας με την EMC θα βελτιώσει σημαντικά τις δυνατότητές μας σε επίπεδο καινοτομίας, καθώς οι ερευνητές μας θα έχουν πρόσβαση σε πολύτιμα δεδομένα, τα οποία θα είναι σε θέση να αναλύουν και να αξιοποιούν σε διάφορες εφαρμογές, πιο γρήγορα και αποτελεσματικά από ποτέ».


David Dimond, CTO of Global Healthcare, EMC Corporation
«Πιστεύουμε ότι το EMC Federation θα βοηθήσει το σύστημα Υγείας Partners να ανοίξει νέους δρόμους στην ιατρική έρευνα και συνεργασία. Η δύναμή μας στους τομείς της πληροφορικής τεχνολογίας και των data sciences θα δώσει τη δώσει τη δυνατότητα στο σύστημα Partners να κάνει πραγματικότητα το όραμα της παροχής καινοτομικών λύσεων στο ιατρικό προσωπικό και τους ασθενείς. Η πληροφορική αλλάζει ριζικά μέσα από την αφομοίωση ισχυρών τεχνολογικών τάσεων, όπως οι κινητές επικοινωνίες, το cloud computing, τα Big Data και τα κοινωνικά δίκτυα. Στόχος μας είναι η ανάπτυξη μιας νέας πλατφόρμας υπηρεσιών Υγείας, η οποία θα είναι σε θέση να επιταχύνει την έρευνα μέσα από την αξιοποίηση όλο και μεγαλύτερου όγκου ιατρικών δεδομένων».