Η Panda Security ανακοίνωσε τη νέα σειρά οικιακών λύσεων για προστασία από τις απειλές του 2015 με τη νέα μηχανή ΧΜΤ (eXtreme Malware Terminator).


panda 2015Η Panda Security, The Cloud Security Company, ανακοίνωσε τη νέα σειρά οικιακών λύσεων. Η νέα σειρά 2015 αποτελείται από τα προϊόντα Panda Global Protection 2015, Panda Internet Security 2015, Panda Antivirus Pro 2015, Panda Mobile Security 2.0 και Panda Gold Protection που για πρώτη φορά φέτος περιλαμβάνουν τη νέα μηχανή XMT (eXtreme Malware Terminator) καθιστώντας τη το κυριότερο από τα νέα χαρακτηριστικά τους.


Στις πιο πρόσφατες συγκριτικές δοκιμές που πραγματοποιούνται από ανεξάρτητα εργαστήρια, όπως τα AV-Comparatives, AV-TEST και Virus Bulletin, η Panda Security πέτυχε τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την ανίχνευση, την προστασία και τη χρήση των πόρων, προβάλλοντας τις εξαιρετικές δυνατότητες της νέας μηχανής ΧΜΤ. Με την ΧΜΤ, διαφορετικές τεχνολογίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για να επιτύχουν νέα επίπεδα απόδοσης και ακόμα μεγαλύτερες δυνατό