Η αναβαθμισμένη εμπειρία πελάτη με τις ανταγωνιστικές προσφορές είχαν ως αποτέλεσμα να σημειώσει η Wind σημαντική αύξηση σε νέες συνδέσεις σταθερής.


wind logo 2014Συγκεκριμένα, κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2014:
– Συνολικά οι πελάτες σταθερής τηλεφωνίας της WIND στο τέλος Ιουνίου ήταν 445.000, διαμορφώνοντας στο 22,6% το μερίδιο της εταιρείας στη συνολική αγορά LLU
– 15.500 καθαρές νέες συνδέσεις σταθερής τηλεφωνίας έγραψε η WIND κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, αυξημένες κατά 35% σε σύγκριση με το περσινό αντίστοιχο διάστημα.
– το β’ τρίμηνο του 2014, η συνολική αγορά νέων συνδέσεων LLU σημείωσε πτώση 30% σε σχέση το α’ τριμήνου του έτους. Σε αντίθεση με την αγορά, η WIND ήταν η μόνη εταιρεία που σημείωσε αύξηση και μάλιστα υπερ-τριπλασίασε τις καθαρές νέες συνδέσεις της σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο.
– Ιδιαίτερα τον Μάιο και τον Ιούνιο, η WIND πήρε το 52% των νέων συνδέσεων στη σταθερή. Σημαντικό μέρος των συνδέσεων αυτών προήλθε από φορητότητα καθώς στη διάρκεια του β’ τριμήνου η WIND κυριάρχησε στην φορητότητα της σταθερής τηλεφωνίας.


Η συνεχιζόμενη επέκταση του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας της WIND έχει αυξήσει την κάλυψη της εταιρείας σε 15 νέα σημεία ανά την Ελλάδα. Με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια τον τελευταίο χρόνο και που περιλαμβάνουν νέους κόμβους αλλά και νέα συστήματα υποστήριξης, η WIND έχει βελτιώσει περαιτέρω την εμπειρία χρήσης του δικτύου σταθερής τηλεφωνίας & Internet. Παράλληλα με υπηρεσίες ADSL, η WIND έχει αναπτύξει την τεχνολογία VDSL στα κέντρα που καλύπτουν το 90% της συνολικής της κάλυψης στην Ελλάδα και συνεχίζει το πλάνο επέκτασής της και μέσα στο 2014.


Συμμετοχή στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ
Βασιζόμενη στην εκτενή πανελλαδική υποδομή δικτύου οπτικών ινών, η WIND συμμετείχε στην αρχική φάση του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ με την κατάθεση φακέλων για την κάλυψη αναγκών σταθερής τηλεφωνίας & Internet στην Τηλεπικοινωνιακή Νησίδα 1 (Αττική, με προϋπολογισμό €106 εκατ.), την Νησίδα 4 (Πελοπόννησός, Δυτική Κρήτη & Ζάκυνθος με προϋπολογισμό €30 εκατ.) και την Νησίδα 6 (Δυτική Μακεδονία & Ανατ. Κρήτη με προϋπολογισμό €29 εκατ.).