Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα Προγράμματα Οικειοθελούς Αποχώρησης Προσωπικού του ΟΤΕ που είχαν ξεκινήσει το Νοέμβριο στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της εταιρείας.


megaro_ote_220Ξεπερνώντας κατά πολύ τον αρχικό στόχο, 1827 άτομα αποδέχθηκαν τα κίνητρα που δόθηκαν από την εταιρεία, κυρίως για εργαζομένους που βρίσκονται κ