Η PYLONES HELLAS S.A, συμμετείχε με επιτυχία από κοινού με την Hewlett Packard, ως Technology Infrastructure Sponsor στο συνέδριο Hospitality.next.


pylones hospitalityTο συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2013 στο Athenaeum Intercontinental. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν βέλτιστες πρακτικές και καινοτομίες στο χώρο του τουρισμού με έμφαση στους τομείς της δημιουργίας μοναδικών ταξιδιωτικών εμπειριών, της αποτελεσματικής διαχείρισης των social media και των νέων εργαλείων digital tourism, της καθιέρωσης ενός ξενοδοχείου ως περιβαλλοντικά υπεύθυνου προορισμού, αλλά και των οικονομικών και στρατηγικών τάσεων που επηρεάζουν τον ευρωπαϊκό και ελληνικό τουρισμό.


Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη τεχνολογικής αναβάθμισης των ξενοδοχειακών υποδομών στην Ελλάδα ούτως ώστε οι ξενοδοχειακές μονάδες να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες τους χώρου λειτουργώντας ως σύγχρονοι μικροί service providers.


Οι εκπρόσωποι της Pylones και της Hewlett Packard, ήρθαν σε επαφή με επαγγελματίες του τουριστικού χώρου και τους παρουσίασαν τις προτάσεις τους για την αναβάθμιση των υποδομών τους όσον αφορά την ασύρματη πρόσβαση των φιλοξενούμενων τους στο internet αλλά και την δυνατότητα ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου σταθερού δικτύου κορμού (backbone) μέσα στα ξενοδοχεία που θα επιτρέπει την εξυπηρέτηση όλων των προσφερόμενων ξενοδοχειακών υπηρεσιών.