Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα καλεί όλα τα ενεργά μέλη των κοινοτήτων ανοιχτών τεχνολογιών να συμμετέχουν στον πλανήτη ΕΛ/ΛΑΚ.


ellakO πλανήτης ΕΛ/ΛΑΚ αποτελεί ένα τόπο συνάντησης των μελών των ελληνικών κοινοτήτων. Το περιεχόμενο του πλανήτη ΕΛ/ΛΑΚ αποτελείται από δεκάδες άρθρα που συλλέγονται καθημερινά αυτόματα μέσα από 180 και πλέον ιστότοπους που είναι σχετικοί με τις ανοιχτές τεχνολογίες ενώ όλα τα άρθρα αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των συγγραφέων τους.


Αν το blog σας έχει περιεχόμενο σχετικό με τις ανοιχτές τεχνολογίες, μπορεί να προστεθεί στο https://github.com/greek-libre-planet/greek-libre-planet παραθέτοντας το ονοματεπώνυμο σας, τη διεύθυνση του ιστοτόπου (blog) σας και τη διεύθυνση της εικόνας (avatar) που θα σηματοδοτεί τον ιστότοπο σας στο https://github.com/greek-libre-planet/greek-libre-planet/issues/new.


Προσθέστε, λοιπόν και το δικό σας ιστότοπο (blog) στο http://planet.ellak.gr.