Η COSMOTE διευρύνει τη συνεργασία της με το Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) με επιπλέον 65.500 Machine to Machine (Μ2Μ) συνδέσεις.


OTE - CosmoteΟι Μ2Μ εφαρμογές αφορούν στην επικοινωνία ανάμεσα σε μηχανές, χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση για την ανταλλαγή και συλλογή δεδομένων και τον απομακρυσμένο έλεγχο των μηχανών. Η επικοινωνία M2M συμβάλλει τόσο στη βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας των δικτύων των επιχειρήσεων που τις υιοθετούν όσο και στη μείωση των λειτουργικών τους δαπανών, καθώς και την ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους πλάνων.


Η COSMOTE παρέχει ολοκληρωμένη εφαρμογή διαχείρισης όλων των M2M συνδέσεων, με την οποία ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να τις διαχειρίζεται, μέσω διαδικτύου, με σκοπό την ημερήσια συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από τους περίπου 65.500 μετρητές, που σταδιακά εγκαθίστανται σε πελάτες μεγάλης ισχύος στη χαμηλή τάση και είναι διάσπαρτοι σε όλη την επικράτεια.


Μέσα από την εφαρμογή της COSMOTE o ΔΕΔΔΗΕ θα έχει πλέον τη δυνατότητα για:
– Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο της κατάστασης των M2M συνδέσεων του (stand by, active, inactive)
– Λήψη σχετικών alerts, μέσω SMS ή email, για κάθε αλλαγή στην κατάσταση λειτουργίας
– Αναλυτική ενημέρωση για την κατανάλωση ανά σύνδεση Μ2Μ μέσω εξειδικευμένου report
– Ενημέρωση σε περίπτωση που η χρήση ξεπεράσει κάποιο προκαθορισμένο όριο.


Οι υπηρεσίες Μ2Μ βρίσκουν μεγάλη εφαρμογή σε τομείς όπως η ενέργεια, η υγεία, μεταφορές, βιομηχανία κ.α. Η COSMOTE παρέχει ήδη με επιτυχία Μ2Μ εφαρμογές για υπηρεσίες τηλεματικής, ενώ μέσα από τη συνεχή αναβάθμιση και επέκταση του δικτύου της σε όλη την Ελλάδα, αναπτύσσει ποιοτικές λύσεις M2M με πολλαπλά οφέλη για τους πελάτες της.


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες Μ2M μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της COSMOTE, www.cosmote.gr και στο Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Εταιρικών Πελατών COSMOTE, 13839.