Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της εταιρείας ερευνών IDC, η Lexmark αναγνωρίζεται ως ηγέτης στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων MPS στις χώρες EMEA (Europe, Middle East, Africa), με βάση το μοντέλο IDC MarketScape.


lexmark new genΠιο αναλυτικά, με βάση το μοντέλο IDC MarketScape, αξιολογήθηκε η ανταγωνιστικότητα εταιριών που προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης εγγράφων (MPS) στην περιοχή EMEA. Η μελέτη περιέλαβε 9 παρόχους υπηρεσιών MPS, αναλύοντας τις δυνατότητες, στρατηγικές & διείσδυσή τους στο χώρο αυτό.


Η Lexmark ακολουθεί πελατοκεντρική προσέγγιση στο τομέα των MPS, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες που βελτιώνουν τις υποδομές & τις εσωτερικές διαδικασίες, έτσι ώστε οι εταιρίες να λειτουργούν αποδοτικότερα, αποτελεσματικότερα και να διαφοροποιούνται από τους ανταγωνιστές τους. Το 70% των κορυφαίων παγκοσμίως αλυσίδων λιανικής και το 60% των 10 παγκοσμίως κορυφαίων τραπεζών είναι πελάτες της Lexmark.


Ο Mike Rüschenbaum, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της Lexmark για τις χώρες EMEA, δήλωσε: «Η πρότασή μας που αφορά στις ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης εγγράφων είναι μοναδική, διότι επικεντρώνεται στη λειτουργία της κάθε επιχείρησης & βελτιώνει τις διαδικασίες που αυτή ακολουθεί. Πιστεύουμε ότι η αναγνώριση της IDC επιβεβαιώνει τόσο την ηγετική θέση της Lexmark στο τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων MPS, όσο και τις αποδεδειγμένα παγκόσμιες δυνατότητές μας, συνεργαζόμενοι με τις μεγαλύτερες εταιρίες στις χώρες EMEA».