Οι Oracle, NetSuite και Deloitte ανακοίνωσαν σχέδια για την παροχή ενοποιημένων υπηρεσιών HCM και ERP σε περιβάλλον Cloud για πελάτες μεσαίου μεγέθους.


oracleΗ Oracle και η NetSuite ανακοίνωσαν μια στρατηγική συμμαχία εστιασμένη σε σχέδια για την παροχή ενοποιημένων υπηρεσιών HCM και ERP σε περιβάλλον Cloud για πελάτες μεσαίου μεγέθους.
Η Deloitte σχεδιάζει να συνεργαστεί με την Oracle και τη NetSuite για την ανάπτυξη μιας υπηρεσίας πρακτικής εφαρμογής με υψηλά καταρτισμένους επαγγελματίες εξειδικευμένους σε εργαλεία και υπηρεσίες υλοποίησης, αποσκοπώντας στη διευκόλυνση των πελατών όσον αφορά στην ταχύτερη και πιο ομαλή υιοθέτηση τεχνολογιών SaaS που σύντομα θα ενοποιηθούν.


Επιπλέον, η Oracle σχεδιάζει να αναπτύξει μια στρατηγική ενοποίησης προϊόντων και εισχώρησης στην αγορά με τα NetSuite for Oracle HCM Cloud και NetSuite Cloud ERP, για να παράσχει μια ενιαία και ενοποιημένη λύση που συνδέει απρόσκοπτα τα συστήματα HR και χρηματοοικονομικών για πελάτες μεσαίου μεγέθους.
Συμμαχία για τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τους πελάτες
Οι πελάτες μεσαίου μεγέθους μπορούν να αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσα από τη γρήγορη υλοποίηση λύσεων SaaS με χαμηλότερο κόστος.


Η λύση Oracle HCM Cloud περιλαμβάνει τα Global HR και Talent Management και συνδυάζει εξελιγμένη τεχνολογία, αυξημένη ενοποίηση, βέλτιστες πρακτικές για το HR και δυνατότητες για τα κοινωνικά δίκτυα. Από τις προσλήψεις και τη διαχείριση του ταλέντου, μέχρι την ακριβή πρόβλεψη των μελλοντικών αναγκών σε εργατικό δυναμικό, το Oracle HCM Cloud δίνει στις εταιρείες τη δυνατότητα να διαχειρίζονται έγκαιρα τις λειτουργίες HR παραμένοντας ταυτόχρονα εστιασμένες σε στρατηγικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.
Η λύση NetSuite Cloud ERP παρέχει μια ενοποιημένη λύση που διασυνδέει τις δραστηριότητες χρηματοοικονομικών, πωλήσεων, εξυπηρέτησης και διεκπεραίωσης μιας επιχείρησης.


Για μεγάλους οργανισμούς στους οποίους έχει ήδη υλοποιηθεί το Oracle HCM, οι υλοποιήσεις δύο επιπέδων του NetSuite στις μικρότερες θυγατρικές θα συνδεθούν εύκολα με το εταιρικό σύστημα HR.
Η Deloitte εφαρμόζει για το HR μια προσέγγιση βασισμένη στις ανάγκες της επιχείρησης, διαθέτει παγκόσμιο δίκτυο, βάθος λειτουργιών και εμπειρία σε υλοποιήσεις SaaS και μπορεί να επιταχύνει τη δημιουργία αξίας από μετασχηματισμούς HR και ERP, καθώς και την εξοικονόμηση κόστους από τις διεργασίες και την τεχνολογία.