Η συγκεκριμένη έκδοση προσφέρει καινοτόμο προσέγγιση στον τρόπο λειτουργίας ενός τραπεζικού συστήματος και αποτελεί σημαντική τεχνολογική αναβάθμιση.


profile logo 2012Βασισμένη στο τελευταίο .NET framework και σχεδιασμένη αποκλειστικά με το Windows Presentation Foundation (WPF), η λύση FMS.next προσφέρει το πλέον σύγχρονο, ευέλικτο και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας για τις τράπεζες. Οι ενσωματωμένες δυνατότητες παραμετροποίησης επιτρέπουν στους χρήστες καλύτερη οργάνωση και σημαντική εξοικονόμηση χρόνου στην εκτέλεση των εργασιών τους, συμβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας.


Η νέα τεχνολογική έκδοση του FMS.next διατίθεται είτε ως desktop application είτε μέσω Web browser. Τόσο η desktop όσο και η Web έκδοση αξιοποιούν ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας και παρουσίασης το οποίο έχει αναπτυχθεί στα πρότυπα του μοντέλου MVVM και το οποίο θα αξιοποιηθεί και από τη Mobile έκδοση στο άμεσο μέλλον.


Μέσω των τεχνολογιών ClickOnce ή Silverlight οι χρήστες μπορούν άμεσα να έχουν πρόσβαση στην πλούσια λειτουργικότητα του FMS, αποφεύγοντας πολύπλοκες και δαπανηρές διαδικασίες εγκατάστασης. Επιπρόσθετα, το FMS.next λειτουργεί με οποιαδήποτε σχεσιακή βάση δεδομένων, όπως Microsoft SQL, Oracle ή IBM DB2, προσφέροντας σημαντική ευελιξία στην Τράπεζα.


Ανταποκρινόμενη πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις του τραπεζικού κλάδου, η Profile επενδύει στην ανάπτυξη και βελτιστοποίηση της πλατφόρμας FMS.next Universal Banking συμβάλλοντας στην βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πελάτες και την αποδοτικότερη λειτουργία των οργανισμών. Πλέον των παραδοσιακών τραπεζικών εργασιών core banking, η πλατφόρμα FMS.next προσφέρει ολοκληρωμένη κάλυψη των εργασιών Islamic Banking, Financing και Leasing καθώς και Peer-to-Peer Lending. Σε συνδυασμό με την κορυφαία πλατφόρμα διαχείρισης επενδύσεων, IMSplus, το FMS.next Universal Banking προσφέρει ολοκληρωμένη κάλυψη end-to-end για τις Private Banks.